Duurzame landbouw

Gewassen die op een natuurlijke manier zijn verbouwd, zijn gezond voor mens en milieu. Daarom voert Greenpeace campagne voor duurzame landbouw. Daarin is geen plaats voor giftige bestrijdingsmiddelen en genetische manipulatie, want de nadelen en risico’s daarvan zijn te groot.. Bron

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Zo maar een greep uit de beleidsdoelen van Greenpeace.

Zo’n uitspraak klinkt heel mensvriendelijk, maar als men beter kijkt, dan gaat het om landbouw die per saldo ca 20% extra verliezen geeft en dus, breed toegepast, tot grote verliezen lijdt. Nergens is aangetoond dat hedendaagse gewasbeschermingsmiddelen tot aantoonbare gezondheidsklachten leiden. Greenpeace schept een chemofobisch beeld van minstens 60 jaar geleden. Ook GMO leidt aantoonbaar niet tot verhoogde nadelen of risico’s. Kortom, in werkelijkheid zijn de gevolgen van een dergelijk door Greenpeace voorgestaan beleid anti humaan. Hierover later meer. Het redden van de planeet en het beschermen van de natuur, oceanen etc, is niet nobel, maar een anti humaan streven naar totale verdrijving van de visserij en boeren. Het standpunt in het stikstofdebat spreekt boekdelen. De mens is ondergeschikt aan flora en fauna, ook al is het nepnatuur met onnatuurlijke begrazers.

De naam Greenpeace roept romantische beelden op van weleer over de strijd tegen de walvisjacht en later het dumpen van kernafval in zee. Dit waren grote successen die Greenpeace volop en terecht naam en faam bezorgden. Ook hun bemoeienis met de milieuvervuiling tussen de 60’er en 80’er jaren wierp vele vruchten af. Ergens halverwege die 80’er jaren waren alle problemen wel opgelost en kon Greenpeace zich opheffen of als waakhond op de achtergrond fungeren. Echter, sindsdien probeerde GP zichzelf onmisbaar te maken door pseudo wetenschappelijke problemen te verzinnen en aan de orde te stellen. Dit was het moment waarop de medeoprichter Patrick Moore het geschikt vond om afscheid te nemen. Hij heeft sindsdien lezenswaardige boeken geschreven. Het jongste heet Onzichtbare neprampen en verzonnen onheil. Greenpeace stelt flora en fauna boven de mens. Welnu, die gedachte schijnt overal te hebben postgevat hetgeen leidt tot uitkomsten die te bizar zijn voor woorden. Lees en huiver deze column van Leon de Winter (betaalmuur):

Stikstofminister Van der Wal benadrukt keer op keer dat het slecht gaat met de natuur. [het NOS-journaal doet mee JH] Dankzij Nieuwsuur weet ik nu wat zij bedoelt: slechte natuur is een bos. […] Nieuwsuur wijdde een item aan het gevaar van bosvorming, niet aan het gevaar van erosie of woestijnvorming. De boswachter lag wakker van het mogelijke ontstaan van bossen. Het drong tot me door dat we leven in een tijd waarin allerlei nieuwe vormen van vrees ontstaan zoals klimaatvrees, vliegvrees, autovrees, vleesvrees, virusvrees – laten we de angst voor bomen ’bosvrees’ noemen. […] in Nederland is de biodiversiteit uit het verleden belangrijker dan nieuwe bossen, zo hebben ecologen en biologen gezegd, en daar is relatief schrale grond voor nodig. Ja, schrale grond. Daar wil geen boom groeien. Met veel stikstofneerslag wordt de bodem rijk, en dan springen de bomen uit de bodem, o nachtmerrie.

Geen wonder dat Greenpeace (GP) is aangeschoven bij de stikstofbesprekingen.

In een ander artikel (betaalmuur) schrijft Leon de Winter

Ik ben op deze plek al weken bezig met de vraag waarom de oplossingen die de landbouw in essentie kunnen behouden door de elites worden gemeden. Zal ik het antwoord geven? Die oplossingen worden gemeden – let op – omdat de elites de landbouw niet wíllen behouden. Dus zwijgen ze over de innovatieve oplossingen van Lindeboom en Sanders. We voelen allemaal aan dat we de waarheid die zich achter de coulissen ophoudt niet mogen zien […] we weten het: de stikstofcrisis gaat niet over stikstof.

Dit roept associaties op met het onthouden van de heilzame fossiele energie en dwingt wereldwijd een derde van de bevolking binnenshuis te blijven koken op hout. Dit heeft grote schadelijke gevolgen:

Household air pollution was responsible for an estimated 3.2 million deaths per year in 2020, including over 237 000 deaths of children under the age of 5. Bron.

Dat kookhout wordt verkregen uit bossen en is dus schadelijk voor de natuur. Ergo, volgens het stikstofbeleid zouden deze mensen net als onze boeren verdreven moeten worden de natuur daar op apegapen ligt.

Er is bovendien geen reden om blindelings ‘de klimaatwetenschap’ te geloven, want diezelfde wetenschap heeft er veelal faliekant naast gezeten zoals ook weer bij het stikstofdebat is gebleken. Uit het recente verleden kennen we de met veel stelligheid uitgesproken projecties over een nieuwe ijstijd in de 70’er jaren. Kennen wij ook niet de mythe van de uitstervende ijsbeer, de ijsvrije Noordpool, de voorspelling van miljoenen klimaatdoden en de eindeloze lijst van niet uitgekomen rampen? Die klimaatdoden bijvoorbeeld zijn sinds 1900 met 98% verminderd. Ergo, waarom zou een weldenkend mens al die apocalyptische uitspraken van klimaatwetenschappers en het IPCC nog langer moeten geloven?

Kijken wij met dit in het achterhoofd naar de doelstellingen van GP, dan zien wij talloze doelen. Alleen, het zijn zonder uitzondering feitenvrije aannames. Elk bewijs ontbreekt. Alleen, de gevolgen van dat handelen zijn niet zonder gevaar. Feitenvrij, dus ondoordacht, prutsen aan energieopwekking en voedselproductie is onverantwoordelijk. Zeker vijftien jaar is Europeanen verteld dat klimaatverandering onze grootste existentiële bedreiging vormt. Maar nu Rusland zijn tanden laat zien, blijkt dat we onszelf, volgens de Amerikaanse vooruitgangsoptimist Michael Shellenberger, lelijk in de vingers hebben gesneden.

„De Duitse ideologische afwijzing van nucleaire energie, de Nederlandse aanval op hoogproductieve landbouw: het is de ontkenning van vooruitgang. Ik maak me grote zorgen over Europa en het Westen.”

Het is de ontkenning van vooruitgang.

„Het kabinet Rutte is toondoof. Ze willen niet luisteren”, zegt Shellenberger tijdens een kort bezoek aan Nederland. „Op basis van betere technologie is jullie landbouwsector erin geslaagd om sinds 1990 de uitstoot van ammoniak met ruim 60 procent te verminderen. Verdere verlaging is goed, maar gebruik daarvoor die agrarische innovatiekracht. Breek haar niet af! Dat dreigt wel te gebeuren, en het platteland begrijpt niet waarom. Het is verbazingwekkend hoe snel de afkeer van de politieke klasse is gegroeid. Nederland heeft misgegokt met wind en zon.”

Het fiasco van windmolens en zonnepanelen is inderdaad nu wel afdoende aangetoond na 30 jaar pogen. Amper 3% van onze energievoorziening. Thans zijn het de kolencentrales die enig soelaas bieden bij het energietekort. Niet die windmolens en zonnepanelen.

Decennialange demonisering van kernenergie en lobbyen door met name Greenpeace heeft geleid tot enorme vertragingen en kostenverhogingen. Kostenbesparende innovaties leidden steeds tot nieuwe kostenverhogende nep veiligheidseisen. Greenpeace e.a. misantrope NGO’s zijn niet uit op het redden van de planeet, maar het afbreken van de menselijke vooruitgang. Zij stellen flora en fauna boven de mens, maar gaan voorbij aan de positieve rol van aan fossiele en kernenergie te danken welvaart in natuurbehoud. Kernenergie en fossiel zijn voor hen een sta-in-de-weg. Echter, wind en zon garanderen welvaartsverlies wegens hun willekeurige en geringe opbrengst, leveringszekerheid van 0% tegen 95% van fossiel en kern.

Hoe komt GP ondanks dit alles dan aan zijn succes? Dit wordt duidelijk uit het volgende:

“The secret to David McTaggart’s success is the secret to Greenpeace’s success: It doesn’t matter what is true, it only matters what people believe is true…. You are what the media define you to be. [Greenpeace] became a myth, and a myth-generating machine.” Bron.

Een bekend feit is de strijd van GP tegen Gouden Rijst in ZO-Azië. Deze rijst is gemodificeerd, de GMO hiervoor al genoemd, opdat deze meer vitamine A levert aan kinderen zodat ze niet blind worden of zelfs overlijden. De oprichter van GP schrijft er dit over:

There is nothing remotely toxic about vitamin A, it is an essential nutrient, yet Greenpeace’s condemnation resulted in news stories around the world that reflected their misinformation campaign to millions of people.

Greenpeace has clearly lost its moral compass and is using its $300 million-plus income to stifle one of the most important advances in human nutrition and disease prevention. They claim that there are better ways to cure vitamin A deficiency but they have no program to deliver these supposedly better cures. Greenpeace refuses to listen to the scientists and humanitarians working in the field of nutrient deficiency, who know that Golden Rice is the best way to deal with this affliction. Instead, Greenpeace fundraises against Golden Rice and as far as I am concerned they have the blood of these millions of children on their hands. Bron.

Het toxisch effect, zoals GP beweerde, is nooit ergens uit gebleken. Lees ook hier.

Ook het felle verzet door GP tegen kernenergie roept associaties op met een beschermend quasi-humanitair doel. Bij nader inzien wordt de mens beroofd van een betrouwbare, stabiele, veilige en goedkope leverancier van elektriciteit die wind en zon met straatlengten achter zich laat. Kijken we ook naar Tsjernobyl dan stelt UNSCEAR dat het aantal doden op ten hoogste 4.000 komt. Hier. GP komt op een veelvoud maar zonder bewijs Hier

Foto Shutterstock.

Tot slot de ijsbeer. Jaar in jaar uit is ons voorgehouden dat de ijsbeer op punt van uitsterven stond vanwege het smeltende drijfijs. Niets bleek minder waar, integendeel. Zie verder hier.

De geloofwaardigheid van GP, en zeker het morele kompas, komt bij onderzoek naar al deze feiten onmiskenbaar in het geding. Het is dus raadzaam om de uitspraken van Greenpeace met gepaste behoedzaamheid te lezen.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd)

***