Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Boeren in Ierland zeggen dat ze gedwongen zullen worden om hun veestapel te verkleinen om de klimaatdoelstellingen te halen. Het nieuwe plan van de Ierse regering om de CO2-uitstoot van de landbouwsector tegen 2030 met 25 procent te verminderen, zal daarbij volgens critici leiden tot veel faillissementen onder boeren.

Dat schrijft de Britse krant The Guardian. Ierland heeft 7,3 miljoen runderen, aanzienlijk meer dan mensen, en heeft een lange geschiedenis met de diersoort. De landbouw domineerde de Ierse economie tot ver in de 20ste eeuw.

Nu kampt het land net als Nederland met een te hoge CO2-uitstoot. De grootste bijdrage komt van de landbouw. De 135.000 boerderijen in het land produceren 37,5 procent van de nationale uitstoot. Dat is het hoogste aandeel in de Europese Unie. Het grootste deel daarvan is afkomstig van methaan dat wordt uitgestoten door koeien, via hun mest en door het laten van boeren en winden door de herkauwers.

De luidste protesten komen van de boeren, maar ook andere sectoren worden onder de nieuwe plannen van de regering geconfronteerd met hogere doelen om de uitstoot te verminderen. Zo moet de transportsector de uitstoot halveren en dient de uitstoot van commerciële en openbare gebouwen met 40 procent te worden teruggedrongen.

Veel faillissementen

Als de uitstoot met een kwart moet worden verminderd, zullen veel boerderijen failliet gaan en zullen honderdduizenden koeien moeten verdwijnen, zeggen de veehouders. Boeren en hun bondgenoten hebben de coalitieregering, waartoe ook de Groene Partij behoort, ervan beschuldigd het platteland tot zondebok te maken en de boeren weinig andere keuze te laten dan kuddes te verkleinen. Tot nu toe zijn er in Ierland nog geen hevige protesten geweest, zoals bij de Nederlandse boeren.

Tot voor kort moedigde de Ierse overheid melkveehouders juist aan om uit te breiden om maximaal gebruik te maken van de melkquota van de EU. Boeren investeerden in nieuwe apparatuur en de melkveestapel groeide het afgelopen decennium met bijna de helft. Ierse boter, kaas en andere producten, die voor 90 procent worden geëxporteerd, vulden de supermarktschappen over de hele wereld.

‘Er werd alleen maar gepraat over wat zuivel zou kunnen opleveren voor de economie en de samenleving, en daar hebben we ons best voor gedaan. Nu is het de zondebok’, aldus Pat McCormack, hoofd van de Irish Creamery Milk Suppliers Association.

***

Bron hier.

***