Jules de Waart.

Van een onzer correspondenten.

Dezer dagen verscheen een interview in de Telegraaf met Dr. Jules de Waart naar aanleiding van zijn boek. ‘Geloof niet alles – Klimaatverandering in de spiegels van wetenschap en politiek.’

Hoewel het interview achter de betaalmuur zit toch een aantal opmerkelijke quotes.

De Waart:

‘Het probleem is dat de postmoderne wetenschap en de huidige politiek steeds minder behoefte hebben aan debat en kritiek. Liever kiezen ze voor een al dan niet afgedwongen consensus. Verzet, reflectie en echt onafhankelijk onderzoek zijn nodig.’

En in zijn boek:

‘Maar niemand luistert naar elkaar. Wetenschappelijke twijfel, de grondslag van de moderne rationele wetenschap, wordt ‘twijfel zaaien’ genoemd. ‘

Zijn constatering leek maar al te zeer bewaarheid toen gisteren een stoet hoogleraren, onder aanvoering van ecoloog prof. dr. Han Olff stelde dat als het om stikstof gaat ‘de wetenschap genoeg weet’ en dat er grote wetenschappelijke consensus is.

Hoogleraren als Han Lindeboom, die forse kritiek hebben, zijn zeer gebrekkig in hun argumentatie en tellen niet meer mee aldus de ondertekenaars. Het zijn twijfelzaaiers, zo stelde hij bij de NOS.

Het is dus nu wel klaar met de wetenschappelijke stikstofdiscussie: de academici staan allemaal vierkant achter de voorgenomen beleidsbeslissingen qua reductie van de veestapel.

In die zin is de stikstofdiscussie een kind van de klimaatdiscussie, waarbij ook de wetenschappers die grote vraagtekens zetten bij de rol van CO2 als twijfelzaaiers werden bestempeld.

De Waart in de Telegraaf over CO2:

‘We blaffen tegen de verkeerde boom. En het kost ons honderden miljarden.’

***

Zie ook hier.

‘Geloof niet alles …’ is hier te bestellen.

***