Chloris.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler

Chloris (Grieks: Χλῶρις/Χλωρίς) was in de Griekse mythologie de godin van de bloemenwereld, de lente en de natuur. Ze was getrouwd met Zephyros, de westenwind, en volgens sommige mythen kreeg zij van hem haar macht over de bloemenwereld toegewezen. Het Romeinse equivalent van Chloris is Flora.

Een natuurreligie en oud geloof in goden lijkt door eco-NGO’s tot nieuw leven gewekt, zo u wilt gekaapt. Dit vernieuwde geloof kenmerkt zich wel door orthodoxie en obsessieve dwangneigingen om maar vooral een rigoureus stikstof- en klimaatdictatuur op te leggen. Om dit te bereiken, wordt het beproefde middel toegepast, namelijk dat van bluf, onwaarheid, extreme overdrijving en dreigen met gefantaseerde rampen die inderdaad nooit uitkomen. Wij weten heel goed dat media als de NPO en diverse dagbladen er niet voor terugdeinzen om die propaganda kritiekloos over te nemen en uit te bazuinen. Wij weten dat dat de rol van wetenschap wat betreft klimaat na 1992 definitief werd vervangen door politieke ideologie zoals heden te dage uitgedragen meest fervent door D66 en GroenLinks. Er is geen reden aan te nemen dat dit niet ook het geval zou zijn met het stikstofdossier. De elites maken alles ondergeschikt aan klimaat- en stikstofbeleid. Zij tonen geen enkele consideratie met burgers, boeren en vissers. Hun moreel kompas kent maar één richting: ineenstorting van onze welvaart. Honger of koude, het interesseert hen niets. Het bekende beeld van meedogenloosheid bij vooral Greenpeace. Onlangs verscheen er weer een rapport van wetenschappers van de hele wereld -over de drogreden van het autoriteitsargument gesproken-.

Hier is het commentaar:

Wat in ieder geval duidelijk is: er wordt een coup gepleegd op de Nederlandse samenleving door een kleine groep ecologen met hulp van de nationale pers. […] Academische reflectie ontbreekt en alle kritiek die ik recentelijk met collega’s heb geformuleerd is in geen velden of wegen te bekennen. Dit verbaast allemaal niet natuurlijk.

Wat ook niet verbaast, maar wel zeer kwalijk is, is het feit dat KDW ook in dit rapport zonder sociaal-maatschappelijke en economische risico-analytische context gepresenteerd worden`[…] Er valt heel veel af te dingen op KDW, zoals wij recentelijk nauwkeurig hebben gedocumenteerd. Werkelijk stuitend is dat KDW in dit rapport wederom ex cathedra worden gepresenteerd als ‘unieke getallen’, zonder onzekerheden en bandbreedtes. Dat alleen al reduceert KDW tot pseudo-wetenschap. Het moge duidelijk zijn dat de auteurs van dit zoveelste KDW-rapport openlijk politiek bedrijven. Bron

En zo is dat. Stikstof- en klimaatbeleid zijn puur politiek ideologisch geënt. Elk spoor van wetenschap is al decennia geleden zoekgeraakt alsmede elk besef van de maatschappij ontwrichtende gevolgen nu en zeker voor de toekomstige generatie.

Afshin Ellian (achter betaalmuur) schreef over die obsessieve natuuraanbidding door Greenpeace, Milieudefensie, Vollebroek c.s. het volgende:

Ooit leefden we in een fantastisch klimaat waar absolute harmonie heerste tussen alle levende en niet-levende wezens: geen vliegtuigen, geen elektriciteit, geen treinen, geen ziekenhuizen en synthetische medicamenten. Gaandeweg ontdekten mensen de kennis waarmee ze de omringende wereld konden bestuderen. Volgens natuurgelovigen ging er vanaf dat moment van alles en nog wat mis. Na de val werden wij bedreigd met natuurgeweld. Daarvoor waren er geen overstromingen, geen CO2-uitstoot, geen kankercellen, geen aardbevingen en evenmin droogte. Het was de beste wereld van alle denkbare werelden. De natuurpriesters eisen dat wij onze zondige eigenschappen verwerpen en afleren. Schulddogma is hardnekkig en genetisch overdraagbaar: de tirannie van schuld. Ons rest nog nederigheid richting de natuur, omdat er geen gevolg is zonder oorzaak.

En dan hebben wij Jetten die al furore heeft gemaakt met zijn onkunde en tunnelvisie.

Niets is achtenswaardiger en traditioneler dan een technisch ongeletterde (maar wel diepgelovige) man als minister voor Klimaat en Energietransitie. Ooit zei de toenmalige Iraanse leider, imam Khomeini, over zijn premier: hij is niet bijster intelligent, wel gelovig. Oftewel, hij is oké. Goed dat Jetten de ’Kamershow’, de ’poppenkast’, niet wil meemaken. Dat is pas een teken van nieuw leiderschap: de natuurreligie staat boven de stemmen van mensen. Bron (betaalmuur),

De gevolgen hiervan zijn ook zichtbaar bij bijvoorbeeld Greenpeace. Even meedogenloos en ter illustratie van de glasharde leugens die GP debiteert. Nogal een betrouwbare partner bij stikstofoverleg.

Toch belemmeren rijke landen de financiering van nieuwe fossiele brandstoffen in de ontwikkelingslanden. De meeste van de armste vier miljard mensen in de wereld hebben amper toegang tot energie, dus vertellen de rijken hun zonder blikken of blozen dat ze van geen energie naar een groen paradijs van zonnepanelen en windmolens moeten ‘springen’. Dit beloofde groene paradijs is een schijnvertoning die bestaat uit wensdenken en groene marketing. De rijke landen zouden nooit zelf instemmen met nog niet-bestaande hernieuwbare energie, en de armen van de wereld zouden dat ook niet moeten doen. Denk aan wat er gebeurde in Dharnai, een dorp dat Greenpeace in 2014 probeerde om te vormen tot India’s eerste gemeenschap op zonne-energie. Greenpeace kreeg warme, wereldwijde media-aandacht toen de milieuorganisatie verklaarde dat Dharnai zou weigeren ‘om in de val van de fossiele-brandstofindustrie te lopen’. Maar op de dag dat werd overgeschakeld op zonnestroom, waren de batterijen binnen enkele uren leeg. Het was de dorpelingen verboden ijskasten of tv’s te gebruiken, omdat die het systeem zouden uitputten. Ze konden geen elektrische kooktoestellen gebruiken, dus moesten ze hout en mest blijven verbranden, die voor vreselijke luchtvervuiling zorgen.

In de ontwikkelingslanden sterven miljoenen mensen aan vervuiling binnenshuis die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie overeenkomt met het roken van twee pakjes Greenpeace nodigde de minister-president van de deelstaat uit om de successen te komen bewonderen. Hij werd opgewacht door een menigte die met borden zwaaide en ‘echte elektriciteit’ eiste (het soort dat je kunt gebruiken om een ijskast of een fornuis te laten werken, en dat je kinderen kunnen gebruiken om hun huiswerk te maken) en niet ‘nep-elektriciteit’ (dat wil zeggen zonne-energie die geen van deze dingen kan doen).

Toen Dharnai eindelijk op het elektriciteitsnet werd aangesloten, zegden steeds meer inwoners hun aansluiting op zonne-elektriciteit op. Uit een wetenschappelijke studie bleek dat een belangrijke reden was dat de overwegend met steenkool opgewekte netstroom drie keer zo goedkoop was als zonne-energie. Bovendien kon die netstroom apparaten als tv’s en fornuizen wel van stroom voorzien. Bron EW.

Jeroen Hetzler.

Dit illustreert maar weer eens dat de klimaat- en stikstoflobby c.q. D66 en GroenLinks eerder een gevaar voor ons bestaan vormen dan dat zij ook maar iets zouden redden. Integendeel.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd.)

***