Geen Nederlandse vertaling. Spijtig, maar het is niet anders. Dan had men maar niet het Duits van de lesroosters van de middelbare scholen moeten halen.

Zoals we reeds zo’n zeven jaar geleden hebben voorspeld, is de Duitse Energiewende, gevoed door klimaathysterie, een fiasco geworden. Zie hier.

Thans is het tijd om puin te ruimen. Maar door ideologische verblinding en de onwil om te erkennen dat het huidige Duitse energiebeleid een ramp is – niet alleen voor de Duitse burgers en bedrijven, maar gezien de economische betekenis van Duitsland in Europa, ook voor de buurlanden – heeft de ‘stoplicht’coalitie tot nog toen geen blijk gegeven van voldoende wil en vermogen om de energiecrisis effectief aan te pakken. De geschiedenis zal een hard oordeel vellen over zoveel politieke incompetentie.

Maar de oorlog in Oekraïne is toch de oorzaak van de hoge energieprijzen, zoals er dagelijks wordt gesuggereerd in de media? Nou nee, dat ligt net even iets anders. De chronologie en causaliteit van de ontwikkelingen vertellen een ander verhaal.

Eerst was er door overheden, politiek, wetenschap, kerken, milieubeweging en media aangewakkerde angst voor de opwarming van de aarde als gevolg van de menselijke uitstoot van CO2 door het verstoken van fossiele brandstoffen. We wachten nog steeds op die verschrikkelijke opwarming. Vervolgens was er de opkomst van ESG in de financiële sector. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (milieu, maatschappij en bestuur) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een bedrijf of een belegging. Zie hier.

Klimaat en vermindering van de menselijke CO2-uitstoot, dus uitfasering van fossiele brandstoffen, was een belangrijk onderdeel daarvan. Resultaat? Dramatische onderinvestering in de exploitatie van fossiele brandstoffen met ongekende prijsstijgingen als gevolg. Daarna versterkt door Russische inval in Oekraïne, westerse sanctie tegen Rusland en als retaliatie het afknijpen Russische export van fossiele brandstoffen naar de Europese Unie.  

Wat te doen? Kennelijk is men dusdanig geobsedeerd door de nakende klimaatcatastrofe (die maar steeds niet wil komen) dat de rationaliteit plaats heeft moeten maken voor ongefundeerde existentiële angst. Dus voor de hand liggende maatregelen, zoals verruiming van de exploitatie van de beschikbare eigen reserves aan fossiele brandstoffen en kernenergie blijven uit, of komen te langzaam op gang.

Man-made global warming? Nee! Man-made energy disaster? Ja!

***

Ter herinnering, vier jaar geleden

Hilariteit bij de Duitse delegatie bij de profetische waarschuwing van President Trump – een trieste illustratie van ideologische vooringenomenheid en gebrek aan beoordelingsvermogen bij hoog-opgeleide, intelligente en hoogbetaalde beleidsmakers.

Maar zoiets is in buurland Nederland ondenkbaar. Toch?

***