Van een onzer correspondenten.

Ministers van klimaat en energie botsten over Oekraïne, klimaatfinanciering, methaan, scheepvaart, koolstofheffingen en of 1,5 °C of 2 °C de opwarmingslimiet van de wereld zou moeten zijn.

Auteur: Joe Lo.

De ministers van Energie en Klimaat van enkele van ’s werelds grootste economieën zijn het tijdens G20-bijeenkomsten in Bali niet eens geworden over gezamenlijke teksten. Met nog maar twee maanden te gaan tot de Cop27-top heeft gastland Egypte gewaarschuwd voor afhaakgedrag waar het eerder gedane toezeggingen betreft.

‘Er is niets gebeurd op Bali. Mislukking. Zwak voorzitterschap.’

Nadat de gesprekken waren afgebroken, waarschuwden Cop26-president Alok Sharma en de aantredende Cop27-president Sameh Shoukry landen die hun klimaatbeloften niet nakomen.

De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Shoukry zei:

‘De leden van de G20 moeten een leidende rol spelen om ervoor te zorgen dat de uitdagingen die door de huidige mondiale situatie worden gecreëerd niet als voorwendsel of rechtvaardiging dienen voor de aanhoudende vertraging bij het nakomen van klimaatbeloften of het terugkrabbelen op zuurverdiende winst in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Het is zorgwekkend om te zien dat steenkool in sommige delen van de wereld terugkeert als energiebron. De tekortkomingen op het gebied van klimaatfinanciering zijn zorgwekkend. Ze lopen nog steeds achter bij de uitvoering, terwijl de behoeften van ontwikkelingslanden blijven toenemen.’

Een aanwezige minister die de bijeenkomst aan Climate Home beschreef, zei:

‘Er is niets gebeurd op Bali. Mislukking. Zwak voorzitterschap.’

Niemand kon het eens worden over een gezamenlijk communiqué. In plaats daarvan zal naar verwachting een ‘Bali Compact’ worden gepubliceerd.

Klimaatfinanciering

Uit de ontwerpteksten blijkt dat er onenigheid bestond over de vraag hoe sterk kritiek moet worden geleverd op het niet nakomen van een belofte om tegen 2020 $ 100 miljard aan klimaatfinanciering aan ontwikkelingslanden te leveren.

Er was verder onenigheid over hoeveel nadruk moet worden gelegd op ‘verlies en schade’, verwijzend naar schade veroorzaakt door klimaateffecten die niet kunnen worden hersteld of aangepast.

Europese C02 heffing aan de grens ‘unilateraal’ en ‘discriminerend’.

Ontwikkelingslanden hebben opgeroepen tot financiering op maat van verlies en schade, betaald door de landen die het meest verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van klimaatverandering. Maar dit is tot nu toe tegengewerkt door rijke landen.

Ambitie

Een langlopend geschil over de vraag of de nadruk moet worden gelegd op het beperken van de opwarming van de aarde ‘ver onder de 2 °C’ of tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau woedde voort. In het kader van de Overeenkomst van Parijs kwamen landen overeen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ‘ruim onder de 2 °C’ en ‘inspanningen voort te zetten’ om deze te beperken tot 1,5 °C.

Een tweede bron bij de besprekingen vertelde Climate Home dat China en India hadden aangedrongen op een nadruk op 2 °C, waarbij Chinese vertegenwoordigers dat als meer ‘wetenschappelijk haalbaar’ achtten.

De ontwerptekst bevatte een voorstel om ‘eenzijdige en grensoverschrijdende maatregelen en obstakels uit de weg te ruimen die niet bevorderlijk zijn voor het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering’ – een verwijzing naar de CO2-heffing die de EU heeft aangenomen op geïmporteerde goederen uit landen met lagere milieunormen.

China, India, Brazilië en Zuid-Afrika noemden eerder de door de EU geplande CO2-heffing ‘unilateraal’ en ‘discriminerend’.

***

Voor het hele artikel: zie hier.

***