Heleen de Coninck.

 

 

 

Van een onzer correspondenten.

Om klimaatverandering het hoofd te bieden, zal ook de wetenschap moeten veranderen. Klimaatwetenschappers moeten hun krachten bundelen om de maatschappij te helpen klimaatneutraal te worden en beter voorbereid te zijn op alle gevolgen van klimaatverandering. Met dat advies komt een taskforce die is ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en wetenschapsfinancier NWO. De instanties reageren positief op het voorstel en werken aan de oprichting van een nieuwe instantie die de samenwerking moet vormgeven.

Alles rondom klimaat is inmiddels politiek beladen. Ook de keuzes die je maakt in je onderzoek …’

De groep wetenschappers onder leiding van klimaatonderzoeker Heleen de Coninck, die verbonden is aan de TU Eindhoven en de Radboud Universiteit Nijmegen, vindt dat de wetenschap zich ‘dienstbaarder moet opstellen’ en sneller concrete resultaten moet leveren waar de samenleving iets aan heeft. Daarvoor is ‘verregaande samenwerking’ nodig in plaats van concurrentie, leggen ze uit in een rapport.

Hiermee moet het nieuw op te richten Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) zich gaan bezighouden. Het KIN moet een centrum krijgen dat de onderzoeken coördineert. Hieraan verbonden moet er een nationaal onderzoeksprogramma komen om het klimaatgerelateerde onderzoek in Nederland te ‘verbinden, verdiepen en verbreden’ en de verduurzaming van Nederland te versnellen.

Om de klimaatdoelen van 2030 te halen volstaat de huidige kennis, aldus de wetenschappers.

‘Maar er is wezenlijk nieuwe kennis nodig over hoe we rond 2050 een klimaatneutrale samenleving kunnen realiseren, in een mogelijk sneller veranderend klimaat.’

De onderzoekers noemen klimaatverandering een van de grootste uitdagingen van onze samenleving. ‘De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds zichtbaarder, ook in Nederland’, schrijven ze met verwijzing naar het internationale klimaatpanel IPCC, dat het inmiddels ‘onmiskenbaar’ noemt dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door menselijk handelen.

De Coninck ziet wetenschap inmiddels niet meer als waardevrij:

‘Maar aan maatschappelijke betrokkenheid ontkom je in de klimaatwetenschap ook haast niet. Alles rondom klimaat is inmiddels politiek beladen. Ook de keuzes die je maakt in je onderzoek en de onderzoeksonderwerpen, dat is onvermijdelijk.’

Hoezeer de wetenschap inmiddels ‘politiek’ is, blijkt uit haar beleidsopvatting voor de lange termijn:

‘Terwijl de politiek zich vooral bezighoudt met de uitstootdoelen voor 2030, moeten we óók alvast vooruitkijken naar 2050. We doen nog lang niet genoeg om de ingrijpende veranderingen in te zetten die nodig zijn om klimaatneutraal te worden.’

***

Bronnen hier, hier en hier.

***