Rob Jetten. Schermafbeelding.

Van een onzer correspondenten.

In een urenlang debat kon minister Jetten (D’66) gisteravond geen duidelijkheid geven of er dit jaar nog een tegemoetkoming komt voor de hoge energierekening van burgers. Hij verwacht dat de voorraden gas voldoende zijn en dat de crisis van de levering inmiddels een crisis is geworden van betaalbaarheid.

De kamer was kritisch omdat het zicht op een samenhangend plan leek te ontbreken. Volgens de politieke redactie van de Telegraaf heeft Jetten eerder ‘huiswerk’ meegekregen in het kabinet omdat hij te weinig voor elkaar zou krijgen op het terrein van compensatiemaatregelen. Hij bevestigde dat zijn departement zint op nog meer klimaatmaatregelen om de doelstellingen te halen nu de kolencentrales weer volop draaien.

De bewindsman verkeert met zijn beleidsopvattingen in een arena van tegenstrijdigheden.

Niettemin wees de minister tijdens het debat met ingehouden trots op de voortvarende bouw van een LNG-terminal bij Delfzijl, waardoor vloeibaar gemaakt schaliegas kan worden aangevoerd. Ooit was D’66 een fervent tegenstander van deze vorm van fossiele energie en wist de winning van Nederlands schaliegas met een kamermeerderheid af te wijzen.

De bewindsman verkeert met zijn beleidsopvattingen in een arena van tegenstrijdigheden. Enerzijds wil hij sterke CO2 reductie, anderzijds gaat dit klimaatdoel verloren door het inzetten van juist CO2-rijke fossiele energie, die de enige zekerheid is voor burgers met de winter in aantocht.

Ook kan, met het in de markt duurder worden van gas en olie, een dempend effect ontstaan op het gebruik van CO2-houdende energie, anderzijds mag deze bijvangst qua klimaatdoelen niet ontsporen qua prijsstijgingen. Gebruiken we meer kolen om warm te blijven, dan moet de thermostaat omlaag.

Tijdens het debat werden wind- en zonne-energie expliciet genoemd als de grote oplossing voor de toekomst, over rendementsvolle kernenergie werd gezwegen.

Onze minister voor Klimaat en Energie zal tijdens de algemene beschouwingen – het democratische hoogtepunt van onze parlementaire democratie – niet aanwezig zijn in verband met een energie-forum in Amerika. Ook eerder waren bewindslieden afwezig vanwege zwaarwegende politieke redenen in het buitenland.

***