Van een onzer correspondenten.

Omwonenden van windmolens worden met de geluidsregels onvoldoende beschermd tegen overlast. De geluidsnormen voor windmolens houden geen rekening met de zogenoemde ‘piekbelasting’: lawaaipieken waardoor omwonenden niet kunnen slapen. Dat blijkt uit een inspectierapport uit 2009 van de VROM-inspectie dat Zembla na een beroep op de Wet open overheid (Woo) in handen heeft gekregen. De Tweede Kamer vroeg het inspectierapport in 2009 op bij de behandeling van de nieuwe geluidsregels, maar de minister weigerde het document destijds te verstrekken.

Het Zembla-onderzoek legt bloot dat in 2009 het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de inspectie advies heeft gevraagd over toepassing van geluidsregels.

Dit rapport was toen ronduit negatief. Conclusie: ‘zo niet doen’. Vervolgens blijkt het advies te zijn verstopt in een la. Ondanks dat het ministerie wist dat de zogenaamde SMB richtlijn van de EU van 2001 serieus onderzoek naar de gezondheidseffecten voorschrijft bij ruimtelijke plannen voor industriële windturbineparken.

Leijten (SP) stelt dat mensen die zeggen last te hebben van windmolens worden weggezet als ‘klimaatontkenner’ of ‘hoog sensitief’.

Het Zembla-onderzoek toont aan dat in 2009 de inspectie al waarschuwde voor geluidsoverlast als voorgenomen ‘gemiddelde jaargeluidsnorm’ voor windturbines zou worden ingevoerd. Ook verwachtte de inspectie dat de voorgenomen aanpak niet goed zou zijn voor het draagvlak voor windenergie. Het inspectierapport van 2009 is aan de Kamer onthouden.

Nico Broekema.

Het Democratisch Energie Initiatief, een grote groep deskundigen en bestuurders dat alle wetenschappelijke kennis toegankelijk en bespreekbaar wil maken voor een evenwichtig energiebeleid, ziet juridische mogelijkheden.

De jurist Nico Broekema:

‘Het journalistieke werk van Zembla geeft ons nieuwe voeding om onze strijd voor te zetten en de staat mogelijk voor de rechter te brengen. Ook zullen we in de toekomst niet schromen de zaak aan te kaarten bij het Europees Hof van Justitie.’

Met Kamerlid Renske Leijten (SP) is men van mening dat dit inspectierapport destijds gewoon naar de Kamer had moeten gaan. Met de zeer belangrijke waarschuwingen had de Kamer een betere ruimtelijke besluitvorming in dit dossier kunnen bevorderen. Leijten stelt dat mensen die zeggen last te hebben van windmolens worden weggezet als ‘klimaatontkenner’ of ‘hoog sensitief’.

Het kamerlid in Zembla:

‘Maar die mensen hebben echt een probleem en nu blijkt dat dertien jaar geleden de inspectie al heeft gewaarschuwd dat je niet kan aantonen dat je overlast hebt en dat je niet kan handhaven. Als we dit eerder hadden geweten hadden we misschien tot regels kunnen komen die beter passen bij de overlast die mensen ervaren.’

Inmiddels heeft het Democratisch Energie Initiatief de hele Tweede Kamer opgeroepen de bevindingen serieus te nemen:

‘Wij verzoeken u de informatie uit bijgaand Zembla/bnnvara onderzoek te betrekken bij de besluitvorming m.b.t. windturbineparken en de behandeling van rapporten over de gezondheidsschade en geluidsoverlast ervan (…)’

***

Voor meer informatie zie hier.

***