William van Wijngaarden.

Van een onzer correspondenten.

Jongeren uit Ontario klagen de provinciale overheid aan wegens slechte klimaatwetgeving die volgens hen hun toekomstig welzijn in gevaar brengt. Ze vinden dat de progressieve conservatieve regering van Doug Ford in gebreke blijft bij het terugdringen van CO2-emissiereducties. Ford heeft wetgeving in gang gezet die veel minder streng is als het gaat beperkende maatregelen. Tegenstanders beweren dat de wijziging van de doelstellingen tegen 2030 een extra CO2-uitstoot van 200 megaton mogelijk zal maken.

Opvallend is dat in de Canadese berichtgeving nog altijd het begrip ‘klimaatontkenner’ een plek heeft, waar wij in Nederland dat station lijken te zijn gepasseerd.

In de rechtszaak heeft inmiddels de provinciale overheid de klimaatexpert William van Wijngaarden gevraagd zijn oordeel te geven over klimaatverandering. Van Wijngaarden verklaarde in een beëdigde verklaring dat de Nobelprijswinnende klimaatmodellen van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) ‘de opwarming van de aarde systematisch overschatten’.

De advocaten van de provinciale overheid gebruikten deze week die modellen van Van Wijngaarden om te betogen dat het duizenden jaren zou duren voordat emissiereducties in de eigen provincie zouden leiden tot grootschalige klimaatveranderingen. Opvallend is dat in de Canadese berichtgeving nog altijd het begrip ‘klimaatontkenner’ een plek heeft, waar wij in Nederland dat station lijken te zijn gepasseerd.

Journalisten tekenden voor de argeloze lezer zomaar op:

‘De regering gebruikt beweringen van een ontkenner van klimaatverandering die nauw heeft samengewerkt met een van de sceptici van het Witte Huis van Donald Trump om terug te vechten. De regering (…) heeft zich aangesloten bij ‘marginale klimaatontkenners’.

Of gewoonweg de kop:

‘Ontario verlaat zich op klimaatontkenner’

En over de klimaatconsensus die in de ogen van het journaille amper tegenspraak duldt:

‘…bijna in hele wereld is geaccepteerd door vooraanstaande instituten op het terrein van atmosferische studies.’

De komende dagen zal de rechtbank schriftelijke interventies ontvangen van de Assembly of First Nations, Climate Action, For Our Kids, Friends of the Earth, Asper Centre and the Canadian Association of Physicians for the Environment.

Climategate.nl zal de zaak voor u blijven volgen.

***

Zie ook hier en hier.

***