Sigrid Kaag. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Bron: Cultuur onder vuur

Sigrid Kaag wil haar klimaatagenda doorzetten, ondanks de dreigende recessie. Volgens haar zou het een ‘luxe’ zijn die agenda stil te zetten. Dit ondanks het feit dat juist die verantwoordelijk is voor de huidige energiecrisis, door het sluiten van niet alleen de ‘fossiele’ energiecentrales maar zelfs van de CO2-vrije kerncentrales, zodat Europa nu volkomen afhankelijk is van de willekeur van het Rusland van Poetin.

Het idee dat klimaatverandering toe te schrijven is aan CO2-uitstoot is volgens steeds meer deskundigen een groene hersenschim.

Rampscenario in winter

Maar, aldus Kaag tijdens een toespraak in Brussel, we moeten ‘naar de lange termijn kijken’. Blijkbaar laat zij zich ook niet ontnuchteren door het recente commentaar van Hans-Peter Oskam, directeur beleid en energietransitie bij Netbeheer Nederland:

‘Onze grootste zorg voor het rampscenario ligt niet in 2030 (d.w.z. het halen van de ‘klimaatdoelen’), maar ligt in deze winter. Ons grootste rampscenario is dat wij aan het eind van deze winter een miljoen huishoudens zouden moeten gaan afsluiten omdat ze de energierekening niet kunnen betalen’,

aldus Oskam.

‘Alle eigen bronnen van energie die we hadden, hebben we afgebouwd en we hebben ons afhankelijk gemaakt van Poetin’, aldus burgemeester De Wever van Antwerpen.

Hooghartige houding van Kaag

Kaag wil als minister van Financiën de Nederlanders die zuchten onder de exploderende energierekening zelfs niet een beetje tegemoetkomen: die mensen moeten hun energieverbruik maar omlaag schroeven. Met deze hooghartige houding illustreert Kaag de recente woorden van de burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, dat de ‘groene dogmatiek’ bezig is zijn land en heel West-Europa naar een faillissement te drijven. Zo hekelt De Wever de onverantwoordelijke sluiting van kerncentrales in het kader van een hersenschimmige ‘energietransitie’. ‘Alle eigen bronnen van energie die we hadden, hebben we afgebouwd en we hebben ons afhankelijk gemaakt van Poetin’, aldus De Wever.

CO2 is groene hersenschim

Andere EU-lidstaten vinden de energiecrisis juist wel een reden om spoedmaatregelen te nemen. Zowel in België als in Duitsland beijveren de regeringen zich om de klap voor de bevolking te verzachten. In Brussel gaan stemmen op om de verkoop van CO2-uitstootrechten op te schorten. Doordat landen terugvallen op kolenstook in energiecentrales en dus ook verhoogd CO2 uitstoten, is de prijs daarvan sterk gestegen, hetgeen de consument op zijn rekening terugziet. Voor de volledigheid: het idee dat klimaatverandering toe te schrijven is aan CO2-uitstoot is volgens steeds meer deskundigen een groene hersenschim. De invloed van CO2 daarop kan hooguit marginaal zijn.

Verbijsterd commentaar

Het spreekwoord ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ lijkt aan D66-leidster en minister Sigrid Kaag niet te zijn besteed. De Nederlandse bevolking betaalt echter de rekening van haar verbeten klimaatfanatisme. Ze legt naar andere landen toe zelfs een apostolische klimaatijver aan de dag.

‘Terwijl bijna alle lidstaten de focus leggen op het zo snel mogelijk dempen van de energieprijs, stuurde minister Sigrid Kaag (Financiën) als boodschap de wereld in dat Europese maatregelen niet ten koste mogen gaan van de klimaataanpak’,

constateert De Telegraaf in een verbijsterd commentaar.

***

Bron hier.

***