David Malpass, President Werelbank. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

De president van de Wereldbank, David Malpass, wordt geconfronteerd met toenemende druk om af te treden omdat hij in de ogen van klimaat-actiegroepen weigert te zeggen of hij wel gelooft in de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

Malpass, van huis uit natuurkundige, vermeed drie keer een duidelijk antwoord te geven tijdens een klimaatweekevenement in New York toen hem werd gevraagd of hij de realiteit van door de mens veroorzaakte klimaatverandering accepteerde, en zei ten slotte dat hij ‘geen wetenschapper’ was.

Zelfbenoemde kwaliteitskrant NRC gaf in de berichtgeving het volgende frame mee aan de antwoorden van de topman:

‘Het is een reactie die klimaatontkenners wel vaker geven als ze niet willen zeggen dat ze niet ‘geloven’ in klimaatverandering.’ Bron: Paul Luttikhuis

Vorige week donderdag probeerde Malpass evenwel van koers te veranderen en zei bij CNN dat het ‘duidelijk was dat de uitstoot van broeikasgassen afkomstig is van door de mens veroorzaakte bronnen’, en dat hij ‘geen ontkenner’ was als hem eerder die vraag zou zijn gesteld.

Volgens gegevens van de OESO is de Wereldbank de grootste verstrekker van multilaterale klimaatgerelateerde financiering. Maar het sluit zich niet aan bij de talrijke landen en andere ontwikkelingsbanken die vorig jaar beloofden om de overheidsfinanciering voor kolen, olie en gas in het buitenland tegen eind 2022 stop te zetten. En het klimaatplan bevat geen deadline voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen. De bank ‘gebruikt haar institutionele positie niet om de wereldwijde inspanningen op het gebied van klimaatverandering te leiden’, zegt Sonia Dunlop, expert multilaterale ontwikkelingsbanken bij de onafhankelijke denktank E3G. Zij stelt:

‘Als het Amerikaanse ministerie van Financiën en het Witte Huis al wachtten op een excuus [om Malpass te vervangen], hebben ze het nu.’

Met nog maar enkele weken te gaan voor COP27, heeft de Wereldbank het de grote ontwikkelingsbanken moeilijk gemaakt om een ​​gezamenlijke verklaring op de top van november te presenteren, volgens een aantal ingewijden. (Bron: Financial Times.)

Voormalig vice-president Al Gore, die al lang heeft opgeroepen tot vertrek van Malpass, bestempelde hem deze week als een ‘klimaatontkenner’.

Gore:

‘Het is de taak van de Wereldbank, om de andere multilaterale ontwikkelingsbanken te coördineren, en ze doen het gewoon niet.’

Geen enkele van de ruim 160 aangesloten landen heeft tot nu toe op Malpass’ ontslag aangedrongen.

***