Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Dit jaar verscheen een nieuwe loot aan de NPO-boom Ongehoord Nederland (ON) geheten. ON belicht en becommentarieert andere kanten van (geo)politieke gebeurtenissen en opinies die veelal niet binnen de huidige NPO belicht worden of onder censuur dan wel woke staan.

Kortom, het ongehoorde nieuws. De intrigerende vraag is waarom er zo veel ophef bestaat over ON. Het lijkt wel of die commentaren en opinies van ON niet gehoord mógen worden. Waar is men toch zo bang voor? Argumenten worden niet aangereikt, wel veel heilige verontwaardiging, intolerantie en retoriek. Men komt niet verder dan alles wat men niet wenst te horen te bestempelen als nepnieuws. Het zou sieren als dezulken eens de hand in eigen boezem steken, want hier is alle reden voor. Zo luidt onderstaand beargumenteerd commentaar:

Overheid, media en energiesector maken zich schuldig aan nepnieuws over duurzame energie. Het in 2030 geplande 21 gigawatt zeewindvermogen zou 75 procent van het Nederlandse stroomverbruik zijn. Dat klopt als je al die zeewindstroom rechtstreeks kunt verbruiken en je dat vergelijkt met ons huidige stroomverbruik. […] We hebben dan ruim 5 gigawatt rechtstreeks plus 2,5 gigawatt via waterstof, samen ruim 7,5 gigawatt. Als we dit alles vergelijken met een geschatte 23 gigawatt gemiddelde vraag in 2030 (veel meer dan nu vanwege elektrische auto’s, warmtepompen en industriële processen) is dat ongeveer 35 procent en geen 75 procent.

Nepnieuws dus die 75%. Bovendien bedraagt de planbare leveringszekerheid 0%. Immers, wind- en zonnestroom zijn als een auto die ca. 70 % van de tijd stilstaat, maar je weet nooit wanneer en hoe lang. Een waardeloos product dus. Dat de NS 100% op windstroom rijdt is werkelijk het meest groteske nepnieuws van de laatste jaren. We lezen verder:

Ik heb het nog maar eens doorgerekend: 70 gigawatt piekvermogen op zee vergt ruim 4500 zeewindmolens van 15 megawattpiek en een tiphoogte van zeker 250 meter. Daarvan moeten we er volgens Jettens opgevoerde ambities tussen nu en 2050 drie per week bouwen en installeren, zonder onderbreking. En als we daar over 28 jaar mee klaar zijn moeten we ter vervanging in datzelfde tempo blijven doorbouwen, tot aan het einde der tijden. Bron.

Geen wonder dat Jetten niets meer wil weten van de termen onhaalbaar en onbetaalbaar. Wij kunnen namelijk zeker 200 à 300 jaar genieten van de zegeningen van fossiele brandstof. Die tijd moeten we gebruiken voor het opbouwen van nucleaire elektriciteitsvoorziening met uraan- of thorium-kweekreactoren en onderzoek aan kernfusie en andere nog onbekende bronnen ter vervanging van de petrochemische industrie.

Maar Jetten leeft in zijn eigen utopie. Mogelijk ontvluchtte hij de algemene politieke beschouwingen, bang voor confrontaties. Of hij voert, Kaag, Greenpeace en Milieudefensie met hem, het credo van Schwab uit. Ergo, Nederland aan de bedelstaf. Iedereen weet ook dat er geen klimaatdoel wordt bereikt. En zo dat zal zijn, dan is dat onmeetbaar gering, ongeveer 0,0003 graad C minder stijging in 2100.

Het is allemaal zo doorzichtig en weerzinwekkend onverantwoordelijk dat het onbegrijpelijk is dat velen zich nog steeds bang laten maken voor dat nepnieuws over een reeds losgebarsten catastrofe. Het is bekend dat de rol van CO2 is uitgespeeld. Het persoonlijk koolstof-budget dat het WEF wil opleggen, is dan ook flauwekul. Maar de regentenkliek draagt die ideologie met verve uit, als moet dit van de wetenschap. Hierover later meer. Al die bangmakerij is nepnieuws, zeker uit de koker van de NPO.

Het dagelijks oplepelen van natuurgeweld over de hele wereld schept een vals beeld van die apocalyptische klimaatverandering. Tallozen trappen erin en halen dit beeld aan als bewijs van die vreselijke opwarming die maar niet wil komen. Dit terwijl over de langere termijn gezien, en naar eigen zeggen van het IPCC, er geen verband is met weersextremen.

Ook dit valse apocalyptische beeld is nepnieuws. Men doet er beter aan die 35 miljard van Jetten en die 25 miljard voor stikstof te gebruiken ter leniging van de echte noden. Het is komisch en tegelijkertijd verontrustend hoezeer de huidige politiek gekluisterd is geraakt in de eigen obsessie voor klimaat en stikstof.

Lichtgeraaktheid is wel het meest kenmerkende symptoom van die obsessie. Dit bewees Baudet bij de APB woensdag. Ziedaar, vak K liep leeg in heilige misplaatste verontwaardiging. Het was weer een typerende Pavlov-reactie waaruit blijkt dat de huidige coalitie grote moeite heeft te accepteren dat zich nieuwe spelers in het debat mengen met afwijkende argumenten. Er is sprake van ondemocratische intolerantie.

Het verbieden van ON is het ultieme zwaktebod van de coalitie en de gelieerde media. Kennelijk kunnen ze het debat niet winnen en dus geldt het recht van de sterkste. In dit geheel is het merkwaardig dat al diegenen die zich zo opwinden over de op handen zijnde mondiale Bijbelse verwoestingen door opwarming, hier demonstreren.

Vanwege het feit dat China de meeste CO2 uitstoot, zou je verwachten dat de heilige verontwaardiging van die demonstranten en helemaal van de VN-voorzitter Guterres zich op China zou richten. Het zou hen geloofwaardig maken. De mondiale klimaatverwoestingen, zo met verve uitgebazuind, immers maken van de mensenrechtenschendingen aldaar tegen de Oeigoeren klein bier, toch? Meten met 2 maten.

En dan is daar Jetten. Wat moeten wij nu van hem verwachten? Ik vrees niet veel. Hij traineert kernenergie. Fracking is al helemaal niet aan de orde. Engeland begint er wel aan. Niet onverstandig. Helaas leeft Jetten in zijn eigen nepwereldje van wind en zon zonder enige notie van de realiteit, iets wat hem als minister ongeschikt maakt.

Nog meer nepnieuws zien we bij het gedoe rond stikstof. Wederom voert alarmisme de boventoon. Zo schreef Plasterk:

Bij discussies binnen de economie, politicologie of sociologie wordt nooit het gezagsargument gebruikt dat ’de hele wetenschap het erover eens is’. Dat komt omdat datgene wat men bestudeert, de politiek, de economie, de samenleving, complexe systemen zijn waarvan je niet kunt voorspellen wat er gaat gebeuren.

Daar komt bij dat de mensen die deze wetenschappen bedrijven zich realiseren dat ze hun waardeoordelen nooit helemaal los kunnen knippen van hun wetenschap. Maar zodra het gaat om bèta-onderwerpen verwachten de alfa’s en gamma’s die ons land besturen, opeens wel consensus; ze lopen er massaal achteraan zodra een paar hoogleraren hun vinger opsteken en zeggen dat ze namens de hele wetenschap spreken, zoals laatst 36 ecologen deden over het stikstofplan van het kabinet.

Jeroen Hetzler.

Eigenaardig is het zeker. Dit roept sterke associatie op met het klimaatbeleid vanwege het beroep op dé wetenschap. Men hoeft maar te denken aan die nep 97%-consensus en de politiek gekleurde uitspraken van het IPCC. Het autoriteitsargument, waar hier sprake van is, is een bekende drogreden. Nep nieuws dus dat bijna dagelijks door diverse media wordt verspreid. Dit kan zeker gezegd worden van de uitspraak science is settled. Plasterk concludeert:

Maar apocalyptische uitspraken (zoals ministers Jetten en Van der Wal steeds doen) dat de wereld bijna vergaat, zijn op geen enkele manier op de wetenschap gebaseerd. Daarom zijn paniekreacties onnodig en misplaatst. Dat D66 de boerenstand wil halveren, is een politieke keuze, maar zeg niet dat het ’moet’ van de wetenschap. Bron.

De burger-belastingbetaler wordt grootschalig genept. En dan zo veel ophef over ON?

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd.)

***