Vandaag stuurde de Ierse partner van Clintel, Irish Cimate Science Forum (ICSF), de volgende brief aan de Ierse politieke leiders over het energiebeleid.

Onderwerp: Indiening bij de DECC-raadpleging (Department of the Environment, Climate and Communications) over de continuïteit van de energievoorziening van de Ierse elektriciteits- en aardgassystemen.

Aan de politieke leiders van Ierland:

Tegen het jaar 2032 zullen Ierse en Europese historici zich afvragen hoe de westerse wereld in het begin van 2020 onvoorwaardelijk geloofde dat er een “existentiële klimaatcrisis” was, gebaseerd op overdreven IPCC-modellen en onevenwichtige mediabijziendheid.

Ze zullen zich afvragen hoe de resulterende groene politieke agenda, hoewel oorspronkelijk goed bedoeld, heeft geleid tot de wetgeving van mitigatiestrategieën die wetenschappelijk onnodig, economisch onbetaalbaar, technisch onhaalbaar en, uiteindelijk, sociaal onaanvaardbaar waren.

Ze zullen zich afvragen waarom de Ierse landbouw ernstig werd ingeperkt, gebaseerd op een verkeerd beeld van de rol van methaan, ondanks het ideale klimaat voor landbouw in Ierland en een wereldvoedseltekort.

Ze zullen zich afvragen hoe er geen begrip was voor het wetenschappelijke feit dat mitigatie, zelfs als deze op mondiaal niveau wordt bereikt, zoals al was bewezen tijdens de pandemie, een onmerkbare tienjarige impact op het klimaat zou hebben. Ze zullen zich afvragen waarom gerichte adaptatie niet als de voor de hand liggende weg voorwaarts werd gezien in de context van de zeer bescheiden klimaatveranderingen die sindsdien hebben plaatsgevonden.

Ze zullen zich ook afvragen hoe de daarmee gepaard gaande dure transitie naar intermitterende hernieuwbare energiebronnen geen rekening hield met de fundamentele elektrotechnische noodzaak om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te behouden, terwijl er toen nog geen rendabele opslagtechnologie op netschaal was.

Ze zullen zich verwonderen over het gebrek aan vooruitziendheid op het gebied van energiezekerheid waar Europa al jaren mee te kampen heeft, met voortschrijdende stroomuitval en sociale onrust.

In de Ierse context zullen ze zich verwonderen over de onverklaarbare vertraging bij de goedkeuring van een kosteloze shovel-ready LNG-import- en opslagfaciliteit, en over het uitblijven van de bouw van een nieuwe conventionele generatie als gevolg van verlamming van de planning.

Het was geen verrassing dat in Ierland helaas de inkomende buitenlandse directe investeringen onvermijdelijk vertraagden en de dreigende uitgaande migratie van multinationals een bedreiging vormde voor het nationale economische welzijn.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat vanaf 2025 de al te politieke structuur van het IPCC werd ontmanteld en pragmatisch vervangen door onafhankelijke objectieve wetenschappers, die de laatste waarnemingen vertaalden in realistisch beleid.

Het was evenmin verwonderlijk dat Europa uiteindelijk de harde les leerde dat betrouwbare en betaalbare energie absoluut essentieel was voor de vrede, het maatschappelijk welzijn en de economische vooruitgang van het blok.

Jim O’Brien.

Ondertussen waren China, India en de rest van Azië, niet verwonderlijk, vooruitgegaan en werden de nieuwe wereldleiders in de transformatie en technische technologieën, en daarmee baanbrekende nieuwe duurzaamheidsstrategieën. Tegen 2032 bereikte de wereldbevolking 8,7 miljard mensen, Afrika bleef helaas het vergeten continent en Europa worstelde nog steeds om te herstellen van zijn verkeerd geïnformeerde beleid van een decennium eerder.

Waarom luisterde niemand in Ierland naar de wetenschappelijke en technische realiteit in het begin van de jaren 2020?

Hoogachtend,

Jim O’Brien, voorzitter ICSF.

***

Bron hier.

***