Van een onzer correspondenten.

De rechtszaak die Clintel heeft aangespannen om de invloed van Milieudefensie op de besluitvorming van energie-intensieve bedrijven – in eerste instantie Shell – tegen te houden, is van enorme betekenis. Daarmee kan worden voorkomen dat deze multinational slachtoffer wordt van ongefundeerde wetenschappelijke beweringen dat CO2 de dominante oorzaak is van mondiale opwarming. Deze ideologie heeft desastreuze gevolgen voor onze energievoorziening en economie en is de voornaamste oorzaak van de schrikbarende inflatie en energiearmoede waaronder onze samenleving thans gebukt gaat.

… ook de rechterlijke macht zelf zal moeten erkennen dat men een foute, eenzijdige en overdreven voorstelling van zaken geeft als het gaat om klimaatverandering …

Stichting Clintel komt in deze zaak op voor de belangen van burgers en bedrijven. Zij zijn van mening dat die belangen – met name betrouwbare en betaalbare energie – tot nu toe volledig onderbelicht zijn gebleven.

In de rechtszaal zal met kracht van wetenschappelijke argumenten kunnen worden bestreden dat het door rechters aangevoerde begrip ‘gevaarlijke klimaatverandering’ onjuist is. En zelfs door het IPCC niet wordt gehanteerd.

De zaak zal niet alleen Milieudefensie weerspreken met steekhoudende argumenten, ook de rechterlijke macht zelf zal moeten erkennen dat men een foute, eenzijdige en overdreven voorstelling van zaken geeft als het gaat om klimaatverandering en de oorzaken daarvan. Met alle rechterlijke ontsporingen van dien.

Clintel wordt overwegend gerund door zeer bezorgde wetenschappers en burgers en krijgt geen geld van de overheid

Elke burger zal nu dit cruciale debat kunnen volgen en weigerachtige mainstream media, zoals de NOS, kunnen deze zaak niet meer negeren. Eindelijk zult u zien dat klimaatverandering veel meer nuances heeft dan de weersextremen die dag in dag uit worden uitvergroot en in verband worden gebracht met menselijk handelen.

Clintel wordt overwegend gerund door zeer bezorgde wetenschappers en burgers en krijgt geen geld van de overheid en ook niet van de Postcode Loterij. Zij zullen het helemaal zelf moeten doen, met steun dus van de burgers en bedrijven voor wie Clintel het opneemt. U kunt zich gratis aansluiten bij hun zaak, maar uiteraard wordt ook financiële steun zeer op prijs gesteld. Vermeld bij uw donatie ‘klimaatzaak’.

Milieudefensie heeft ruim 500.000 euro binnen via crowdfunding. Clintel zal ongeveer eenzelfde bedrag moeten ophalen om deze grote zaak te kunnen voeren. Men heeft inmiddels al meer dan een ton gedoneerd gekregen voor deze rechtszaak.

U kunt Clintel op vele manieren steunen.

Direct geld overmaken kan op rekeningnummer: NL25 INGB 0008 0432 95 t.n.v. Stichting Climate Intelligence. Vermeld graag ‘klimaatzaak’.

Clintel is een ANBI-stichting. Het RSIN nummer is 859816709.

***