Kees de Lange.

Een bijdrage van Kees de Lange.

Het Instituut voor Pensioeneducatie maakt podcasts over de pensioensituatie in Nederland. De EU, en in het verlengde daarvan de Nederlandse overheid, ondernemen steeds verdergaande activiteiten om financiële instellingen (banken, pensioenfondsen) te dwingen hun investeringen van het door de deelnemers gespaarde pensioenvermogen te beleggen in door de overheid gewenste zaken zoals ”groene” energie, zonder de inleggers daarover te raadplegen.

In deze podcasts betoog ik dat in plaats ven te beleggen in windmolens en zonnepanelen, het heel wat rationeler zou zijn voor de pensioenfondsen om te beleggen in onvermijdelijke kernenergie.

De link is hier te vinden.

***