Van een onzer redacteuren.

Nederland zal met een grote delegatie vertegenwoordigd zijn op de komende klimaattop in Egypte, met Rutte en Jetten voorop. De komst, aangevuld met de Utrechtse Burgemeester Sharon Dijksma (PvdA). Nederland heeft goede betrekkingen met Egypte. Toch is Egypte zelf een obstakel als het gaat om een succesvolle klimaattop, volgens het gezaghebbende Human Right Watch.

The Guardian meldt:

‘Het Egyptische regime heeft met succes de onafhankelijke milieuactivisten van het land het zwijgen opgelegd in de aanloop naar het hosten van de VN-klimaatbesprekingen van dit jaar, als onderdeel van een bredere strategie om de mensenrechten te onderdrukken die ook zinvolle wereldwijde klimaatactie dreigt te laten ontsporen’

Richard Pearshouse, milieudirecteur bij Human Rights Watch stelt dat het een fundamentele fout is als diplomaten naar COP27 gaan met de gedachte dat ze zachtjes moeten fluisteren over mensenrechten om maar vooruitgang te kunnen boeken in de klimaatbesprekingen. Men zal de dringende klimaatactie die nodig is niet krijgen zonder druk van het maatschappelijk middenveld, dat laat de situatie in Egypte zien.

‘Mensenrechten versus klimaatactie is een vals debat, het is niet of-of’, aldus Pearshouse.

Het is de vraag of ook Greta Thunberg zich publiekelijk uitspreekt over de pijnlijke verknoping tussen mensenrechtenschendingen en COP27-top in Egypte.

Het is onwaarschijnlijk dat Egyptische wetenschappers, advocaten of journalisten over onderwerpen zullen mogen spreken. Degenen die kritisch waren, zijn gearresteerd, in ballingschap gedwongen of het zwijgen opgelegd door een hele reeks bureaucratische beperkingen die onderzoek onmogelijk maken.

In plaats daarvan is er een nieuw cohort van milieugroeperingen ontstaan ​​die werken aan ‘kwesties’ die voor de overheid aanvaardbaar zijn, zoals afvalinzameling, recycling, hernieuwbare energiebronnen en internationale klimaatfinanciering.

Het is de vraag of ook Greta Thunberg zich publiekelijk uitspreekt over de pijnlijke verknoping tussen mensenrechtenschendingen en COP27-top in Egypte.

De Egyptische regering verwierp eerder deze maand de bevindingen van Human Right Watch. Het was volgens de Egyptische regering betreurenswaardig en contraproductief om zo’n misleidend rapport uit te brengen, in een tijd waarin alle inspanningen moeten worden geconsolideerd om te zorgen voor ‘het bijeenroepen van een succesvolle top die de uitvoering van de wereldwijde klimaattoezeggingen garandeert’.

In 2013 sprak Rutte na de staatsgreep als volgt over Egypte:

‘De democratische verhoudingen moeten in het land zo snel mogelijk hersteld worden’. Dat betekent dat de mensenrechten, de persvrijheid, het recht om te demonstreren en vrijheid van meningsuiting moeten worden gerespecteerd, aldus Rutte. Hoewel voorgaande kabinetten militaire staatsgrepen vaak veroordeelden, distantieerde Rutte zich van waardeoordelen. ‘Wij hebben ervoor gekozen niet in bevestigende of afwijzende termen te spreken.’

***

Bronnen: hier, hier en hier.

***