Rob Jetten.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Onze minister Jetten van klimaat en energie pleegt te pronken met de, in zijn ogen geuzennaam, klimaatdrammer. De handicap van deze man is zijn onkunde. Onlangs verkondigde hij, als ware het zijn eurekamoment, de heuglijke ontdekking van stroomopslag in grote accubatterijen alsof hiermee alle problemen met zon en wind opgelost zouden zijn. Afsnijden van fossiel gestookte en kerncentrales dus? Het leek alsof hij dit zelf geloofde. Dit kan hem uit de droom helpen. Hier.

In 2016 verscheen op de site van de Groene Rekenkamer dit rapport: Voorst energieneutraal in 2030, Een quick scan van kosten en effecten.

Het betrof een kleine gemeente met rond de 10.000 huishoudens. Hier is een sommetje dat in 2022 nooit ver van de werkelijke kosten kan afwijken:

Opslag van elektriciteit is een onderwerp dat pas recentelijk aandacht krijgt. In Japan werkt men met de zogeheten NAS-batterij. Dit is een geavanceerde natrium-zwavel batterij. Deze batterijen (zo groot als een flatje van 2 verdiepingen) hebben het voordeel dat ze goedkope grondstoffen gebruiken en een hoge energiedichtheid bezitten van 150kWh/m3. Deze vraagt een investering van € 2,5 miljoen per MW plus € 180 per MWh voor operationele kosten. De NAS-batterij heeft een capaciteit van 2 MW, kan 12 MWh opslaan en gaat 10 jaar mee.

Welke zijn nu de kosten van opslag? Laten we aannemen dat voor 1 week opslagcapaciteit moet zijn waarin voorzien wordt door elektriciteitsproductie van de vereiste 6 windturbines wanneer daar geen vraag naar is. In 1 week zitten 168 uur. Verder wordt gerekend met gemiddeld 2,5% rentekosten. Om deze opslag te waarborgen geldt:

11,1 MW (niet afgerond benodigd vermogen) x 168 uur = 1.865 MWh

Hiervoor zijn dan 1.865 MWh/12MWh = 155 batterijen nodig van 2 MW elk

De kosten worden dan:

Opslag: 155 x 2 MW x € 2,5 miljoen = € 777 miljoen = € 78 miljoen per jaar

Exploitatie: 11,1 x 168 x €180/MWh = € 0,3 miljoen per jaar

Rente 2,5% over € 777 miljoen = € 19,4 miljoen per jaar

Totaal dus tegen 100 miljoen per jaar, elke 10 jaar herinvesteren, windmolens elke 15 jaar en zonnepanelen elke 25 jaar. Nederland telt nu afgerond 8 miljoen huishoudens, dus een factor 800 meer. Plus vervanging van windmolens en zonnepanelen. Waar denkt Jetten al dat geld vandaan te halen?

Jetten begrijpt niets van vermogensdichtheid. Daarom begrijpt hij ook niet dat kernenergie de goedkoopste manier van stroomopwekking is en wind en zon straatlengten achter zich laat. Het moge duidelijk zijn dat ons land zich niet moet laten leiden door lieden als Jetten. Hoe dit zit? Lees hier:

De helft van de Franse kerncentrales ligt stil. Dat is ongekend. Volgens Bernard Accoyer (77), oud-voorzitter van de Franse Tweede Kamer, is dit vooral te wijten aan groene ideologen […] ‘Onze nucleaire industrie is verzwakt door een oorlog die al decennia wordt gevoerd door een kongsi van groene politici, ambtenaren en activisten.’ […] De boel stagneert doordat het anti-atoomkamp er de dienst uitmaakt. Opeenvolgende ministers van Milieu – later Energietransitie – waren vaak tegen kernenergie en zij konden rekenen op de steun van tal van ambtenaren en de activisten van organisaties als Greenpeace.’ […] EW U noemt het een anti-nucleaire sekte? Accoyer: ‘Omdat deze groep opereert als een sekte: men liegt, bedriegt en dreigt dat het een aard heeft. Hun mensen zitten overal, op alle cruciale posities.[…] Kweek- of vierdegeneratiereactoren zijn de hoeksteen van het nucleaire bouwwerk van de toekomst. Hiermee zou Frankrijk – hou je vast – de komende tweeduizend jaar in de eigen behoefte kunnen voorzien met het verarmde uranium dat we nu hebben opgeslagen. Bron. Mogelijk betaalmuur

We kunnen uit dit alles vaststellen dat de burgers en de scholieren worden misleid. En dit gebeurt op alle terreinen. Ons wordt ook wijsgemaakt dat menselijke CO2-emissie leidt tot catastrofale klimaatopwarming. Dit is in strijd met de geologische geschiedenis en ook met de fysica. Ook hier wordt de burger door die groene kongsi voorgelogen, want elk bewijs voor die catastrofale opwarming ontbreekt. Het bewijs voor het tegendeel is wel geleverd door Happer. Die misleiding door links (liberaal) groen domineert binnen de Overheid en media zoals het NOS Journaal. Het is evenwel onaannemelijk dat er een klimaatprobleem is, maar dit is strijdig met het politiek ideologische doel van mondiale herverdeling van kapitaal. Dezelfde vraag mutatis mutandis kan gesteld worden over stikstof. Dezelfde retoriek is herkenbaar; allerhoogste urgentie. Dezelfde schijn opwekken van een op handen zijnde catastrofe van epische omvang. Hetzelfde dedain jegens hen die het niet met de groene kongsi eens is, manipulatie van gegevens, dan wel het verspreiden van nepnieuws, het debat vermijden en het kritische geluid boycotten en censureren. We hadden 20 jaar geleden al met de bouw van kerncentrales moeten beginnen. Nu moeten we ook met spoed schaliegas gaan exploreren en winnen. Jetten gruwt ervan en doet niets behalve groen drammen. Daarom is het goed om ook hiervan kennis te nemen:

Het klopt niet wat de minister, de stikstofgedeputeerden en die 36 ecologen stellen, dat de natuur in Nederland op omvallen zou staan. De biodiversiteit in onze natte natuurgebieden, die je bijna alleen in Nederland aantreft, is sinds 1995 met 10 tot 15 procent toegenomen. Alleen met de schrale en onvruchtbare natuur gaat het minder, maar gelukkig wemelt het daarvan over de grens, schrijft Simon Rozendaal.

De feiten dus. Bovendien is er zo veel discussie over stikstofdepositie, dat het op zijn minst van goed beleid getuigt om eerst hierover duidelijkheid te krijgen in plaats van de grootste schreeuwer heeft dus het gelijk. De kwalijke rol van o.a. Tjeerd de Groot D66 en Klaver GL spreken boekdelen over hun werkelijke intenties: De Groene kongsi dramt zijn ideologie door om onze maatschappij kapot te krijgen, metingen en volwaardige wetenschap zijn aan hen niet besteed. Rozendaal concludeert:

En wat die 36 ecologen en milieukundigen onlangs in een ingezonden brief in Trouw beweerden (‘de natuur heeft geen tijd meer’). Deskundigen bezwijken soms voor de verleiding om te overdrijven. […] Draaien we onze internationaal unieke agrarische sector de nek om vanwege een paar plukjes allesbehalve unieke natuur? En trekken we daarvoor echt tientallen miljarden uit? Iedere Nederlander betaalt straks zo’n 1.800 euro om de tengere grasjuffer voor ons land te behouden, terwijl er over de grens bepaald geen gebrek is aan tengere grasjuffers. Dat is raar. Bron mogelijk betaalmuur

Tja, bij elkaar 60 miljard verspild aan twee nepproblemen.

Een uitspraak van een rechter is niet per se in beton gegoten. Wanneer de uitkomst de nationale cohesie in gevaar brengt, de economie ernstig bedreigt en burgers in gevaar komen, moeten uitspraken leiden tot opschorting en wetshervorming. De heer Vollebroek moet zich niet aanmatigen een gehele natiestaat aan de rand van de afgrond te kunnen brengen zoals nu het geval is. Wij zouden wel eens de eerste beschaving kunnen zijn die ten ondergaat aan eigen links (liberale) ideologie, onwetendheid en de nonsens waarmee scholieren worden geïndoctrineerd. De groene kongsi heeft een obsessie voor apocalyptische dood en verderf en kinderen doodsangst bezorgen.

Jetten schreef onlangs een brief in aanloop van het klimaatcircus in Sharm Es Sheikh.

Jeroen Hetzler.

In die brief geen woord over kernenergie en schaliegas, wel over urgentie, geen tijd te verliezen en vooral veel geld uittrekken. Want, zoals eerder opgemerkt, het NOS journaal werkt slaafs mee aan de illusie van hand over hand toenemende zogenaamd klimaatgerelateerde rampen, en dus schijnurgentie. Iedereen weet dat er juist géén toename is. Zelfs het IPCC erkent dit. Dus Jetten en de NOS verspreiden onwaarheden, nepnieuws dus. Je moet wel erg goedgelovig zijn om hierin te trappen en dit te accepteren na dezelfde ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Het harteloze drammen van Jetten gaat ook volledig voorbij aan de urgente noden van burgers nu. Er is geen reden voor hem om nóg meer miljarden te verspillen aan zijn parallelle klimaatwereld. Dit maatschappelijk destabiliserende drammen van Jetten c.s. getuigt van een even misplaatste gevoel van onderdrukkende morele verhevenheid als de vrouwonderdrukkende hoofddoek waartegen Iraanse vrouwen nu massaal in opstand komen.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd.)

***