Van een onzer correspondenten.

Een chemisch bedrijf in Zwijndrecht zal dit jaar de CO2 afvangen en naar het Deense gedeelte van de Noordzee transporteren. Het project ‘Greensand’ zit nog in de testfase.

HLNbe:

‘Het project moet aantonen dat het technisch mogelijk is om op een veilige manier CO2 ondergronds op te slaan. Dat gebeurt in een zandsteenreservoir op 1.800 meter onder de zeebodem. De Siri-geul voor de Deense kust is bij uitstek geschikt voor het proefproject omdat de zeebodem zeer hard is en er vrijwel geen seismische activiteit in het gebied is.’

Naar schatting kan er in totaal ongeveer 1600 megaton worden opgeslagen.

Vanuit de haven van Antwerpen zal de kooldioxide in tanks worden verscheept naar een locatie 200 km voor de westkust van Denemarken. Een olieplatform is daar inmiddels omgebouwd tot injectieplatform.

Het kabinet wil naar eigen zeggen vaart maken met de C02-opslag in de Noordzee en stimuleert daarom het injecteren van CO2 in de zeebodem. De proef zal bepalend zijn voor grootschalig CO2-vervoer over zee en opslag in de bodem.

In het verleden zijn meerdere pogingen omtrent ondergrondse CO2-opslag in de Nederlandse bodem mislukt.

Over de rol van C02 zijn de meningen ernstig verdeeld. Zo blijkt Greenpeace geen voorstander van C02-opslag in de zeebodem, met name omdat het enorme milieurisico’s met zich mee zou brengen. Men wil ‘geen afvalberg onder de grond’, met kans op het lekken van CO2’. Als CO2 onder de zeebodem zomaar zou vrijkomen dreigt verzuring van het zeewater, vermoedt de milieuorganisatie.

Anderzijds zijn er veel wetenschappers die in CO2 helemaal geen bedreigend gas zien: het is niet giftig en draagt bijna verwaarloosbaar bij aan de opwarming van de aarde. CO2 is juist goed voor flora en fauna.

Em. Prof dr. W.J Witteman van Twente University:

‘Voor het leven op aarde is het dus van wezenlijk belang. Nu in onze tijd is de aandacht voor CO2 meestal negatief omdat door de toename van CO2 door menselijk toedoen volgens velen de aarde zo zeer gaat opwarmen dat ons leven onmogelijk zal worden. Met dit rampscenario worden we helaas dagelijks in de media geconfronteerd.’ Bron hier.

In het verleden zijn meerdere pogingen omtrent ondergrondse CO2-opslag in de Nederlandse bodem mislukt. Zo sneefde Shell in Barendrecht met een CO2- experiment vanwege onrust onder de bevolking.

Hoe dan ook, ‘Het is CO2 naar de zee dragen’, zou wel eens een staande uitdrukking kunnen worden.

***

Bronnen hier en hier.

***