Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Auteur: David Wojick,

Blijf ze maar zien als ‘gewone verkeersongevallen’ in zee. De aanvaringsdoden zouden immers dan niet direct toe te schrijven zijn aan de geluidsmuur van het OSW-project (Offshore Wind Project), dus wie zou het weten?

Laten we ons concentreren op het monstrueuze Virginia fase 1 OSW-project, hoewel ook de andere tien East Coast-projecten de dreiging vergroten. Houd er rekening mee dat als elk groot OSW-project slechts één walvis per jaar doodt, het uitsterven van de ongeveer 300 overgebleven Noord-Atlantische ‘Right’ walvissen gegarandeerd is binnen de 30-jarige levensduur van het windenergie-project.

Niet dat deze 70 ton wegende walvissen als adelaars in stukken zullen worden gehakt, maar hun lichamen liggen wel onder de torens. Hun dood zal minder duidelijk kunnen worden toegeschreven aan de Off Shore Wind Projecten. En in tegenstelling tot de adelaars, is er voor deze soort van walvisvangst nog geen dwingende regelgeving. Het gebeurt gewoon.

Het constructie- en exploitatieplan (COP) van Dominion biedt weliswaar de benodigde navigatiegegevens, maar ironisch genoeg gaan deze gegevens uitsluitend over het risico voor schepen, niet voor walvissen.

Het project zorgt voor een intense geluidsmuur waar de walvissen ongetwijfeld omheen zullen gaan, hetzij naar het oosten of naar het westen. Direct naar het oosten ligt de meest westelijke route van het zeer drukke kustscheepvaartverkeer. In het westen ligt een al even drukke route met kustvaartverkeer. Beide zijn dodelijk voor de walvis.

Zoals ik het zie, zijn het de walvissen tegenover offshore wind

Het lijkt erop dat het project bewust is geplaatst waar het minste scheepvaartverkeer is. Dit zou logisch zijn als de walvissen er niet waren. Zoals het nu is, sluit het project de scheepvaartcorridor af, waar de walvissen ongetwijfeld gebruik van maken. Aangevaren worden door schepen is de belangrijkste doodsoorzaak voor de walvissen.

Voor alle duidelijkheid: het geluid is extreem. Eerder wees ik op het ongelooflijk harde geluid van het bewegen van die enorme ‘mono-piles’, die het geluid van een hoge turbinetoren door een orkaan versterkt. Dit zijn ’s werelds grootste, dus luidruchtigste, pilaren. Zie hier mijn eerdere publicatie.

Ik heb nu wat gegevens over het eindeloze, jaar na jaar, extreme onderwatergeluid dat wordt gecreëerd door de operationele windturbines zodra het project is gebouwd. Een nieuwe studie suggereert dat een turbine van slechts 10 MW ongeveer vijftig procent meer geluid produceert dan volgens de relevante NOAA-norm veilig is voor het leven in zee.

Dus het bestaan ​​van de enorme geluidsmuur lijkt onbetwistbaar.

Maar de Dominion COP vraagt ​​om 15 MW-turbines, die duidelijk veel luidruchtiger zijn dan de 10 MW-eenheden in de studie. Bovendien zijn er bijna 200 van deze monsterlijke 15 MW-turbines. (Landturbines produceren doorgaans slechts 2-3 MW.) Voor zover ik weet hebben we geen idee hoeveel luider 200 of zo van deze 15 MW-turbines zijn dan één 10 MW-motor. Dat het lawaai enorm toeneemt is een verantwoorde gok.

Dus het bestaan ​​van de enorme geluidsmuur lijkt onbetwistbaar. Het strekt zich uit over 20 mijl of meer over het continentale plat en blokkeert de tweemaal jaarlijkse walvismigratie. De migrerende walvissen worden gedwongen tot ‘zwaar verkeer’, om te worden gedood.

David Wojick.

Ik durf te wedden dat deze duidelijke bedreiging voor de extreem bedreigde Noord-Atlantische ‘Right’ walvissen niet eens opduikt in de komende milieueffectrapportage van het federale Bureau of Ocean Energy Management (BOEM). Immers, BOEM opereert, net als alle federale agentschappen, onder het uitvoerend bevel van Biden om al het mogelijke te doen onder de valse noemer van het voorkomen van klimaatverandering. De ongelooflijk domme massale ontwikkeling van offshore wind valt onder deze manier van denken. Negeer de walvissen.

Zoals ik het zie, zijn het de walvissen tegenover offshore wind. Hopelijk zullen rechtszaken de bedreigde walvissen redden, aangezien actie van de federale instanties waarschijnlijk uitblijft.

***

Bron: hier.

***