Hans Labohm.

Nadat ik zo’n twintig jaar geleden in een TV-interview de strijd tegen klimaatverandering een ernstig geval van collectieve verstandsverbijstering had genoemd, nam mijn leven een andere wending.

Ik heb daar altijd over gezwegen. Maar nu – na al die jaren – is het tijd om daar een boekje over open te doen.

Sommige collega’s van mij aan het instituut waar ik toen wekte, Clingendael, reageerden emotioneel en werden boos op mij als ik hen deelgenoot maakte van mijn opvattingen. Anderen distantieerden zich op minder opzichtig wijze van mij.

Op Clingendael werd mij te verstaan gegeven dat zij zeer gelukkig waren met de wijze waarop ik als econoom bijdroeg aan de activiteiten van het instituut en dat zij hoopten dat dit zo zou blijven, maar dat mijn bemoeienissen met ‘klimaat’ niet werden gewaardeerd.

Ik bracht daar tegenin dat het klimaatbeleid een zeer grote invloed op onze economie, zowel nationaal als internationaal, zou hebben, en dat je als econoom daar dus aandacht aan diende te schenken. Maar dit argument werd afgewezen. En wat te denken van academische vrijheid? vroeg ik. Ook dit argument werd niet sterk genoeg bevonden.

Het betrokken instituut werd mede gefinancierd door het toenmalige VROM, dat mijn publieke uitspraken over klimaat had opgemerkt. VROM was bij monde van een hoge ambtenaar aldaar tot de conclusie gekomen dat die ‘Labohm daar weg moest’. En ja, wie betaalt, die bepaalt.

Ik heb de eer maar aan mijzelf gehouden.

Ik schreef in die tijd regelmatig voor verschillende kranten etc. Maar door mijn kritische artikelen over klimaat en klimaatbeleid, raakte ik mijn podia kwijt, ook voor artikelen die niets met klimaat hadden te maken. Gelukkig waren er verschillende sociale media in Nederland en de VS, die mijn opvattingen deelden (in Nederland: Libertarian.nl, Meer Vrijheid, De Dagelijkse Standaard, Jalta en uiteindelijk Climategate.nl. In de VS TechCentralStation, TCS).

In de VS is er een blog, DeSmog, dat de klimaat’ontkenners’ goed in de gaten houdt, à la de lijsten van de Russische KGB van lieden die het eerst moeten worden geliquideerd nadat de omwenteling heeft plaatsgevonden. Voor zover ik weet, is dit fenomeen uniek voor de klimatologie en een symptoom van de ziekelijke sfeer die er rondom de klimaatdiscussie heerst. Maar de informatie die daarop verschijnt is, wat mijn logo betreft, toch behoorlijk accuraat. Grappig is dat ik die pagina dan ook wel eens raadpleeg als bepaalde gebeurtenissen in mijn geheugen zijn weggezakt. Zie hier.

DeSmog heeft verschillende uitspraken van mij, die ik over de jaren heen heb gedaan, weergegeven. Ik geef enkele voorbeelden:

Stance on Climate Change

November 2008

In an interview with Kate & Richard Mucci for Matrix News Network (USA), where he was introduced as an expert reviewer of the IPCC, Labohm responded to a question about his beliefs on climate change: (see Part 1, Part 2, Part 3, and Part 4 on YouTube).

Kate Mucci: Now where does this notion that CO2 emissions from human activity actually cause global warming? The causal relationship is not established at all.

Hans Labohm: “Yeah, well that’s true. […] CO2 plays a role in the rise of temperatures, that was the conclusion which one drew. But at the end of the previous century measurements became more accurate as we got to time resolution and then it became clear that temperature rises precede rises of the CO2 concentrations in the atmosphere by approximately 800 years. And that means that the causal relationship is just the other way around.” In Part 2 of the interview, Labohm suggests there is “nothing unusual” about any warming that has occured:

“There has been global warming—most scientists believe there has been global warming over the last 150 years or so. And the that is of course normal because of the end of the so-called the Little Ice Age, which ended around 1850. So there’s nothing unusual about it.”

He went on to criticize the IPCC and emissions reducton targets:

“We have a kind of mini Kyoto in Europe that these CO2 schemes and these schemes which aim at reducing the emissions of CO2 will have no detectable effects on worldwide temperatures,” Labohm said.”

[…] the point is that people have been indoctrinated by the one-sided, announcement and statements of the IPCC and this particular fact that they don’t have no detectable effect on temperatures. Has always been hidden by the IPCC and by the proponents of the man-made global warming hypothesis.”

2008

Labohm was quoted in in Senator James Inhofe‘s Senate Environment and Public Works report, “More Than 650 International Scientists Dissent Over Man-Made Global Warming Claims”:

“I started as an anthropogenic global warming believer, then I read the [UN‘s IPCC] Summary for Policymakers and the research of prominent skeptics.” “After that, I changed my mind”

Key Quotes

November 2008

Some additional quotes from Labohm’s interview with Matrix News Network (USA) below: [28]

Kate Mucci: “So Hans Labaum, what do you think about freezing all CO2-emissions?”

Hans Labohm: “Well, I think that the complete freeze on CO2 emissions will be the end of our civilization as we know it, because our way of life is critically dependent upon the availability of energy at affordable prices. And there are billions of people out there who also want to attain a better standard of living.

“For Al Gore and others to suggest that there are many horrible things going on in the world and attributes it to man-made global warming but there is no convincing scientific evidence to substantiate those claims. Consequently, his assertions are pure fiction, not even science fiction.”

On polar bears (see Part 2 of the interview):

“As far as the polar bears ears are concerned, polar bears have survived many periods of climate change over the last two, three, four, 5,000 years in the past. And at the moment, the polar bear population is thriving. The number of polar bears has grown dramatically over the last 50 years. Estimates range from a factor two to five. So there’s nothing wrong with the polar bears.”

November 5, 2007

Labohm wrote an article in Tech Central Station/TCS Daily titled “Proliferatoin of Climate Scepticism in Europe”:

“Nevertheless, in my capacity as expert reviewer of the IPCC, I have also received (a tiny) part of the Nobel price, which has been awarded to Al Gore and the IPCC (yes, thanks for your congratulations). Should I be grateful? I don’t think so. Both ‘An Inconvenient Truth’ and the latest IPCC report labour under cherry-picking, spindoctoring and scare-mongering (Al Gore’s movie more than the IPCC reports). Awarding the Nobel price for such flawed science is a disgrace” [4]

Key Deeds

March 14, 2019

Labohm received the “Groene Helden” (translated “Green Heroes”) prize, presented by The Green Court of Audit/De Groene Rekenkamer. [26], [27]

According to a translation of his acceptance speech quoted by DGR, via Google Translate:

“I was already afraid that the climate hype would give rise to more regulation and a tendency of our economic model towards central planning. And we knew, from the experiences and also from the theory, of the 70s that the central plan produces model and less prosperity and less freedom for the people. So as an economist, I was afraid of such a development.”

Een gevleugeld gezegde onder toekomstverkenners is: ‘Voorspellen is moeilijk, vooral met betrekking tot de toekomst.’

Ook politici ervaren dat. Bijvoorbeeld Joop den Uyl: ‘Dat tweede kabinet Den Uyl komt er toch.’ Mark Rutte: ‘Windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie.’ Angela Merkel: ‘Wir schaffen das.’

Maar we moeten daar niet te dramatisch over doen. Immers: Errare humanum est. Iedereen kan zich wel eens vergissen.

Maar … over bovenstaande uitspraken – let wel: geciteerd door DeSmog, de Torquemada’s van het kimaatevangelie – schaam ik mij niet. Ik neem ze nog steeds voor mijn rekening.

COPflop

We hebben nu weer de zoveelste klimaattop, COP 27, achter de rug. Die is opnieuw een flop geworden (trekken aan een dood paard), alhoewel de klimaatgeobsedeerden toch weer een lichtpuntje wisten te ontdekken: het akkoord over een nieuw klimaatfonds om arme landen schadeloos te stellen voor de schade door klimaatrampen veroorzaakt door de CO2-uitstoot van rijke landen.

Maar er is geen enkel bewijs dat natuurrampen waar ook ter wereld zijn veroorzaakt door CO2-uitstoot van rijke landen die in het verleden hebben plaats gevonden. Er is evenmin enig bewijs dat recente natuurrampen in verband kunnen worden gebracht met de opwarming van de aarde (eigenlijk atmosfeer), want die is er de laatste jaren niet geweest.

Kortom, een geval van zelfbegoocheling?

De ervaring leert dat overeenstemming over dit soort akkoorden als een diplomatiek succes wordt gepresenteerd, maar dat het daarna stil blijft. Weinig landen zullen bereid zijn om voldoende geld in dit soort fondsen te storten.

***