Maarten van Aalst. Foto Rode Kruis.

Van een onzer correspondenten.

Vorige week heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van prof. dr. Maarten van Aalst als nieuwe hoofddirecteur, tevens Chief Science Officer van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Hij volgt 1 februari 2023 aanstaande prof. dr. Gerard van der Steenhoven op, die aan het einde van zijn benoemingstermijn na negen jaar afscheid neemt van het KNMI. Verkeer en Waterstaat is zeer verheugd:

‘Met Maarten van Aalst krijgt het KNMI een inspirerend hoofddirecteur. (…) Met zijn kennis, ervaring en internationale netwerk gaat hij het KNMI verder brengen. Ik verheug me op de samenwerking met Maarten.’

‘Zo snel mogelijk de uitstoot drastisch omlaag, en zo snel mogelijk zelfs naar nul.’

Van Aalst kan worden gezien als een doorgewinterde klimaatbevlogen wetenschapper, die als internationaal bestuurder bij het Rode Kruis een groot netwerk heeft en lead author is bij het IPCC. Hij ziet zichzelf als een ‘impact-gedreven wetenschapper die humanitair gericht is op het vergroten van de veerkracht bij de toenemende klimaatrisico’s, vooral bij de meest kwetsbaren’

Van Aalst verbindt graag de humane oorzaak aan klimaatverandering en natuurrampen en is tegen fossiele energie. Dat er ook andere wetenschappelijke conclusies mogelijk zijn over de oorzakelijkheid krijgt bij hem geen aandacht. Van Aalst twijfelt niet.

Van Aalst in quotes:

‘Steeds meer wordt duidelijk dat rampen klimaatverandering reflecteren.’

‘Klimaatverstoring veroorzaakt wereldwijde tol van extreem weer.’

‘De hongersnood in de Hoorn van Afrika is een voorbeeld van klimaatverandering.’

‘De droogte is Kaapstad wordt drie keer waarschijnlijker door klimaatverandering.’

‘De overstromingen in Durban zijn ook klimaatgerelateerd.’

‘Zo snel mogelijk de uitstoot drastisch omlaag, en zo snel mogelijk zelfs naar nul.’

‘Je vraagt je soms wel af (bij de klimaattop zoals in Egypte, red) of de emissies van alle vluchten om mensen daar te brengen, en van een gekoeld conferentiecentrum midden in de woestijn, opwegen tegen het (matige) resultaat dat er bereikt is… De klimaattop was opvallend groot, met tienduizenden mensen en een doolhof van tenten aan het conferentieoord vast.’

‘Het is nog niet te laat.’

De huidige directeur, Gerard van der Steenhoven, begon zijn termijn bij het KNMI destijds met een vliegende start door de introductie van ‘Code Oranje’ voor klimaat. Zie hier.

Naar verluidt heeft dit bij een aantal wetenschappers van het KNMI wel enige wenkbrauwen doen fronsen. Sindsdien hebben we ook niets meer van hem vernomen.

Nochtans, klimaatbevlogenheid strekt tot aanbeveling bij sollicitaties bij het KNMI.

En de gemiddelde wereldtemperatuur? Die is sindsdien niet meer significant gestegen.

***

Bronnen o.a. hier en hier.

***