Afbeelding: Shutterstock

Van een onzer correspondenten.

Aanstaande maandag is premier Rutte op de Egyptische klimaattop. Hij zal daar een voordracht houden namens Nederland. Ons land is er met een zeer zware delegatie. Namens Nederland nemen ook minister Jetten voor Klimaat en Energie, minister Kaag van Financiën, minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Harbers van Infrastructuur & Waterstaat en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur & Waterstaat op verschillende dagen deel aan COP27.

De vorige top in Glasgow was een fiasco en kreeg een boos ‘Bla, Bla, Bla’ van klimaatidool Greta Thunberg.

Onduidelijk is of Marjan Minnesma van Urgenda op de top aanwezig zal zijn in de Egyptische badplaats Sharm- el-Sheikh. Vorig jaar maakte ze een dagenlange wandeltocht naar Glasgow. Het is de vraag in welke bewoordingen Rutte de wereld deze keer zal toespreken. Op de vorige top in Engeland koos hij de volgende bewoordingen:

‘Zoals ik zei tijdens de G20 in Rome, gaat het nu om actie, actie, actie. Implementatie, implementatie, implementatie.’

De COP26 voorzitter Alok Sharma vocht tegen zijn tranen en maakte zijn excuses over het kolenamendement dat in de laatste uren van de top door India dwingend op tafel was gelegd.

Reuters interviewde, aan de vooravond van COP27, een groep Amerikaanse en Europese financiële leiders die pessimistisch waren dat de klimaatconferentie een duidelijke vooruitgang kan boeken.

Het vermijden van een terugdraaiing van bestaande toezeggingen … kan waarschijnlijk al als een succes worden beschouwd.

Bedrijven willen betrouwbare signalen over het tempo van de regelgeving waarmee de directies hun klimaatbeleid kunnen plannen. Maar aangezien regeringen zo afgeleid zijn door wereldgebeurtenissen, vrezen ze dat landen geen belangrijke nieuwe verplichtingen zullen nakomen. Een rondje langs de velden:

Luke Sussams, Hoofd ESG and Sustainable Finance, EMEA bij Jefferies:

‘De geopolitieke betrekkingen waarin de COP27 zich bevindt, manifesteren zich op een van de slechtst denkbare niveaus in de recente geschiedenis’.

Veel bedrijven hebben vorig jaar toezeggingen gedaan om de uitstoot te verminderen, maar net als veel regeringen moeten ze nog uitzoeken hoe deze zullen worden geïmplementeerd.

‘Het vermijden van een terugdraaiing van bestaande toezeggingen … kan waarschijnlijk al als een succes worden beschouwd’,

zegt Benedict Buckley, onderzoeksanalist bij ClearBridge Investments.

Terwijl bedrijven op zoek zijn naar regeringen die meer geld te verstrekken, zal de particuliere sector zelf ook nodig zijn om het grootste deel van de hernieuwbare energie en andere projecten te financieren.

‘Het moeilijkste werk moet nog komen. De realiteit is dat er de afgelopen 12 maanden niet genoeg is gedaan – sommigen zouden beweren dat we achteruit zijn gegaan’,

zegt Hortense Bioy, Global Director of Sustainability Research bij Morningstar.

Thomas Hohne-Sparborth, hoofd Duurzaamheidsonderzoek bij vermogensbeheerder Lombard Odier, stelt dat slechts een klein deel van de potentiële investeringen op geloofwaardige wijze in de richting van netto nul werden gebracht.

Vooral Europa is gedwongen zijn eerdere afhankelijkheid van Russisch gas te heroverwegen en op zoek te gaan naar alternatieven. Op de korte termijn omvat dat kolen, een ondermijning van een deal van de VN-top in Glasgow om het gebruik ervan uit te faseren.

Alle ogen zijn gericht op Mark Rutte. Eerder zei hij een ‘moeizame top’ te verwachten in Egypte. Maar we kennen hem …

***

Bron hier.

***

Gelukkig helpt Moeder Natuur de laatste jaren een handje mee.

De grafiek die u nooit te zien krijgt in de reguliere media.

***