SMR.

Van een onzer correspondenten.

De Verenigde Staten gaan met Oekraïne samenwerken om een nieuw type kleine, modulaire kerncentrale te ontwikkelen, zo bleek tijdens COP 27. De kerncentrale is bedoeld voor de productie van waterstof en ammoniak als basis voor kunstmest. Ook kan er zo CO2 worden gereduceerd.

De productie van ammoniak, een belangrijke meststof, moet de voedselzekerheid in het land helpen garanderen. Dit stelt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

‘Minister Jetten: meestribbelaar…’

Het project voorziet in het ontwikkelen van een ‘Small Modular Nuclear Reactor’ (SMR). Dit type kernreactor maakt gebruik van meerdere, aan elkaar geschakelde kernreactoren. Deze kunnen onder gecontroleerde omstandigheden in een fabriek worden gebouwd, in plaats van op de bouwlocatie zelf. In tegenstelling tot traditionele kerncentrales duurt de bouw van dit type centrale geen decennia, maar slechts enkele jaren.

Voor de ontwikkeling van de SMR is een publiek-privaat consortium opgericht dat uit verschillende Amerikaanse en Oekraïense energiebedrijven en overheidsinstellingen bestaat. Ook twee Japanse en Zuid-Koreaanse bedrijven zijn betrokken bij het project.

In Europa, en met name ook in Nederland, is er een tweeslachtige houding ten aanzien van kernenergie en de voordelen daarvan. In een debat met klimaatbestuurder Ed Nijpels betichtte wetenschapsjournalist Simon Rozendaal Minister Jetten van een ‘meestribbelaar’ te zijn. Hij zegt een voorstander te zijn, maar is dat niet. Zie hier:

In een reactie op de komst van de kerncentrales laat de Oekraïense minister van energie, German Gallushchenko, weten ondanks de oorlog vooruit te willen blijven kijken:

‘Zelfs tijdens de oorlog houden we niet op met het vormgeven van de toekomst van de energievoorziening in Oekraïne.’

***

Bron hier.

***