‘Gisteravond liepen onze gesprekken vast.’

Van een onzer correspondenten.

Dit is het maken-of-kraken-decennium. Maar met wat er nu voorligt boeken we te weinig vooruitgang voor de mensheid en de planeet. Het betekent te weinig extra inspanningen voor de grootste uitstoters om meer te doen om de uitstoot van broeikasgassen versneld af te bouwen. Het vergroot niet het vertrouwen dat we de doelen die zijn gesteld bij het akkoord van Parijs en Glasgow vorig jaar halen. Het gaat voorbij aan het gapende gat tussen wat klimaatwetenschappers zeggen en onze klimaatpolitiek. Maar gisteravond liepen onze gesprekken vast. Veel partijen, te veel, zijn niet bereid een extra stap te doen in de strijd tegen de klimaatcrisis. Er waren te veel pogingen om zelfs terug te komen op de afspraken in Glasgow.

Sommigen zijn bang voor de veranderingen die nodig zijn en de kosten daarvan. Ze stellen het ‘hoe’ ter discussie en niet het ‘waarom’. En ik begrijp die zorgen. Maar ik dring er bij u op aan om te erkennen, wanneer u deze zaal verlaat, dat we allemaal gefaald hebben om besluiten te nemen die verlies en de schade verminderen. We hadden meer moeten doen.

De burgers verwachten dat wij het goede voorbeeld geven. Dat houdt een veel snellere vermindering van uitstoot in. Niet door de wachten en pas in beweging te komen wanneer het verwoestende effect van klimaatverandering onomkeerbaar is.

Zie ook NOS:

Akkoord op klimaattop Egypte, groen licht voor schadefonds

Europese hoofdrolspelers zijn dan ook teleurgesteld. Eurocommissaris Frans Timmermans noemde het akkoord “een te kleine stap voorwaarts” en riep de deelnemende landen op te erkennen dat het akkoord tekortschiet.’

***

Bron hier.

***