Van een onzer correspondenten.

Naar nu blijkt heeft de TU Delft een lezing geweigerd van klimaatjournalist Marcel Crok. Crok was in januari 2022 uitgenodigd door studenten van de TUD en zou de openingsspeech houden tijdens een lustrumprogramma van ‘De Mijnbouwkundige Vereeniging’. Crok geldt als een klimaatrealist en stelt dat er helemaal geen klimaatcrisis is.

De studenten waren door dit verzet overrompeld en hebben zich uit de lustrumcommissie teruggetrokken.

Marcel Crok.

Heftig verzet kwam plotseling uit de adviesraad van dit lustrumprogramma, bij monde van energiedeskundige Lucia van Geuns en de decaan Prof. dr. ir. Jan-Dirk Jansen.

Van Geuns zou de studenten hebben gedreigd, zeggende ‘de kamer uit te lopen als de naam van Marcel Crok nog een keer werd genoemd.’ Dit werd in verdere vergaderingen geaccepteerd. Ook klonk het verwijt dat Marcel Crok ‘de wetenschappelijke methode niet zou hanteren’.

De studenten waren door dit verzet overrompeld en hebben zich uit de lustrumcommissie teruggetrokken. Van Geuns is zelf keynote-speaker op het lustrum.

Inmiddels is men ook in afwachting van een door de Rector Magnificus Tim van der Hagen in maart 2022 toegezegde lezingencyclus waar ook het standpunt van het klimaatrealisme aandacht zou krijgen. Dit bleek tijdens een gesprek met alumnus Ir. Jan Asselbergs, die een veel ondertekende petitie tegen het uitreiken van een TUD-eredoctoraat aan zittend politicus en klimaatbevlogene Frans Timmermans organiseerde.

Of de klimaatrealistische argumenten ooit zullen klinken binnen de muren van de TUD is nog altijd niet zeker.

Prof. dr. Dap Hartmann (TUD) is ontstemd:

‘Dat je als universiteit geen open debat aandurft met iemand die niet helemaal van het pad is afgedwaald – en daar schaar ik Marcel Crok onder – is betreurenswaardig.’

Voor de petitie, zie hier en hier.

***