Van een onzer correspondenten.

De klimaatdoelstelling van 1,5 graden C is dood en om een ​​totale catastrofe te voorkomen, moet COP 27 het toegeven, aldus de bekende Britse prof. dr. Bill McGuire. Hij schrijft dit in The Guardian. De hoogleraar constateert sinds de vorige top in Glasgow een dramatische verslechtering van het commitment aan het klimaatdoel. Hij beschrijft het elan als ‘in coma, met om de paar uur een hartstilstand.’

McGuire:

‘In de loop van de afgelopen 12 maanden, terwijl het VK het presidentschap van de klimaattop bekleedde, hebben slechts 24 landen hun plannen aangescherpt (bekend als NDC’s – nationale toezeggingen) om hun eigen uitstoot te verminderen, terwijl de wereldwijde CO2-output meedogenloos bleef stijgen. Nu moet het doel van 1,5 graden C zeker levensondersteunend zijn: het is als wachtend op iemand die de schakelaar omzet en je naar het mortuarium rijdt.’

Volgens de wetenschapper zijn er toch stemmen te horen rond COP 27 die beweren dat het allemaal wel haalbaar is, ook die van de voormalige Britse premier Boris Johnson.

McGuire:

‘In theorie klopt dit, net zoals iemand die voor een snel rijdende sneltrein aan het spoor is vastgebonden, zichzelf in theorie kan redden. Het zijn waanvoorstellingen.’

Het temperatuurdoel is als een ‘vijgenblad’. Wie het weghaalt ziet een gevaarlijk gokspel onder het mom van business as usual.

Bill McGuire.

Blijven pleiten voor de levensvatbaarheid van 1,5 graden C is misleidend en wekt valse hoop, aldus McGuire. Men zal moeten accepteren dat we door de 1,5 graden C vangrail voor klimaatverstoring zullen crashen, zodat we de komende decennia gedwongen worden om de meedogenloze realiteit van wanhopig uitdagende klimaatomstandigheden onder ogen te zien. Dit betekent dat we moeten beseffen dat we geen andere keuze hebben dan ons snel aan te passen aan een heel andere wereld, een wereld die onze grootouders maar moeilijk zouden herkennen.

De hoogleraar is een aanhanger van Extinction Rebellion.

***

Bron hier.

***