Van een onzer correspondenten.

Door Vijay Jayaraj

Hollywood-acteur Rainn Wilson, beroemd om zijn rol in een van mijn favoriete sitcoms, ‘The Office‘, heeft zijn Instagram-profielnaam gewijzigd in ‘Rainfall heat wave extreme winter Wilson‘, in wat hij noemt een actie om mensen bewuster te maken van de gevaren van klimaatverandering. Hij had in plaats daarvan het woord ‘weer’ kunnen gebruiken.

Hij heeft zelfs gesuggereerd dat andere acteurs hetzelfde doen, met namen als ‘Leonardo Di-Polar Ice Caprio Are Melting’, ‘Cardi The Arctic B Melting’, ‘Amy Poehlar Bears Are Endangered’ en ‘Harrison Why Not Drive An Electric Ford’.

Het is triest dat beroemdheden opzettelijk een vals verhaal promoten of misleid worden over het klimaat door een paar elitegroepen van politiek gedreven pseudowetenschappelijke organisaties en de mainstream media. Wetenschappelijke data duiden niet op een gevaarlijke of ongekende opwarming. In de afgelopen twee decennia is er zelfs een korte pauze geweest in het opwarmingstempo.

De afgelopen zeven jaar waren erg interessant. In 2016 zorgde El Niño, een weerfenomeen afkomstig uit de Stille Oceaan, voor hogere temperaturen op aarde. Beneden-gemiddelde temperaturen kwamen sindsdien echter elk jaar voor, wat in tegenspraak is met het huidige klimaatmantra dat de zomers langer en heter zijn en de winters korter.

De bezorgdheid over de ijsmassa van Groenland is echter ongegrond.

Ondanks een snelle toename van de uitstoot van broeikasgassen door bronnen als elektriciteitscentrales, landbouw en verbrandingsmotoren, hebben verschillende regio’s een opwarmingspauze gehad. Deze onderbreking werd gekenmerkt door gevallen van zeer zware sneeuwophoping en een toename van het zee-ijs in het Noordpoolgebied.

De gouden standaard van satelliettemperatuurgegevens aan de Universiteit van Alabama, Huntsville (UAH), laat zien dat het noordpoolgebied sinds 2015 inderdaad aan het afkoelen is (of op zijn minst een waarneembare pauze in de opwarming vertoont). In de onderstaande grafiek kan men gemakkelijk het gebrek zien aan opwarming en de piek in temperaturen tijdens het El Niño-jaar.

Bron: Universiteit van Alabama, Huntsville, hier.

De Main Stream Media rapporteren consequent niet over de historisch hoge ijsmassaniveaus in het Noordpoolgebied. Maar de Groenlandse ijskap is een van de belangrijkste gespreksonderwerpen in het wereldwijde debat over klimaatverandering. Decennia lang beweerde de MSM dat het ijs van de Noordelijke IJszee, inclusief dat van Groenland, zou kunnen verdwijnen als gevolg van stijgende temperaturen.

De bezorgdheid over de ijsmassa van Groenland is echter ongegrond. Er zijn aanwijzingen dat het ijs van Groenland niet dramatisch afneemt. Sterker nog, de Greenland Surface Mass Balance (SMB) – een index die wordt gebruikt om het zee-ijsniveau te meten – bevindt zich op een van de hoogste niveaus in de geregistreerde geschiedenis.

Afbeelding: Greenland Accumulated Surface Mass Balance (SMB) in gigaton.

De huidige niveaus zijn veel hoger dan het gemiddelde van 1981-2010 en de twee voorgaande jaren. Bron: Polar Portal van de Deense Arctische onderzoeksinstellingen hier

Het hele noordelijk halfrond heeft te maken gehad met grote hoeveelheden sneeuw. Volgens de laatste gegevens van NASA/Rutgers ligt de sneeuwbedekking op het noordelijk halfrond boven het 56-jarige gemiddelde (1967-2022). Op een bepaald moment in november bereikte het een recordhoogte.

Wekelijkse sneeuwbedekking op het noordelijk halfrond voor het sneeuwjaar 2023 (paars) hoger dan het gemiddelde van 56 jaar (oktober 1966 – juli 2022). Met dank aan het Rutgers Global Snow Lab. Bron hier.

Vijay Jayaraj.

Vaak is het gemakkelijker om gewoon data onder ogen te zien, dan een mindset te hebben die niet bereid is de realiteit te accepteren, omdat zo nodig een apocalyptisch drama moet worden uitgedragen. Wat betreft de beroemde acteurs die de alledaagse werkelijkheid maar niet willen snappen, zouden we een naam kunnen lenen van een Disney-personage: Goofy.

***

Over de auteur

Vijay Jayaraj is een onderzoeksmedewerker bij de CO2-coalitie, Arlington, Virginia. Hij heeft een masterdiploma in milieuwetenschappen van de Universiteit van East Anglia, VK en woont in India.

***

Bron hier.

***