Marjan Minnesma.

Een gastbijdrage van Paul Bouwmeester.

Ruim 3 jaar geleden plaatste ik het artikel ‘De Leek en het Klimaat’.

Ik schreef:

Al jaren worden we overspoeld met huidige en toekomstige klimaatrampen, waaraan wij schuldig zouden zijn. Als leek heb je die berichten gelaten geslikt, want wat kun je anders? En de hele wereld zegt het, dus zal het wel zo zijn. Het klinkt ook niet onlogisch, als je bekijkt hoe de mens de aarde heeft weten te verbouwen. En die kolen en olie gaan ook ooit opraken.

Het klimaat is een ingewikkeld systeem en dat moet je eigenlijk aan specialisten over laten. Niettemin heb ik toen een aantal overwegingen gegeven, hoe je toch tot een voorzichtig standpunt kunt komen. Dit wel afhankelijk van het feit in hoeverre je een totale leek, een middelbare leek of een hoogopgeleide leek bent. En leken zijn we bijna allemaal.

Nu wordt ons land overspoeld met windmolens en zonneweides en moet je je afvragen of dat wel een goed idee is. Maar de leken-karavaan trekt onverdroten verder, geheel in de ban van alle voorspelde rampen, blindelings achter de ‘duurzame’ energie aan. Zelfs schoolkinderen wordt een pessimistisch toekomstbeeld ingepeperd (een misdaad volgens mij!). Lees wat de 10-jarige Bart ervan vindt.

Andere leken doen alles om hun huis te ‘verduurzamen’, onder de indruk van de technische mogelijkheden, gemotiveerd om het klimaat/de planeet te redden en misschien ook wel een beetje om de beloofde bijverdiensten.

Nationaal en internationaal wordt gigantisch ingezet op ‘duurzame’ energie, waarbij landschap en natuur plotseling onbelangrijk zijn geworden, met name voor milieu-actiegroepen.

In het licht van de astronomische investeringen, die hiervoor nodig zijn, is het echter onze plicht te kijken of de maatregelen zinvol zijn. Brengen ze een verbetering of juist het tegendeel, onze ondergang?

Daarom hieronder een aantal punten van belang.

Die moet u vooral niet lezen, als uw standpunt al in steen gebeiteld is. Dan kunt u verder trekken met de karavaan.

We laten even in het midden of de wereld inderdaad zo hard opwarmt. We laten ook in het midden of CO2 echt de boosdoener is, wat veel wetenschappers relativeren of tegenspreken.

Als u daar een eigen mening over zou willen vormen kan u verklappen, dat uw VWO-wis- en natuurkunde niet voldoende zal zijn.

De dynamiek van het klimaat is dusdanig complex dat zelfs de beste natuurkundigen niet verder komen dan een beperkt inzicht in enkele deelaspecten (Clintel)”.

Ook voor de 10-jarige Bart zal het boven zijn petje gaan. Dit artikel is echter wat makkelijker te lezen. En mijn persoonlijke opstelling vindt u hier.

We concentreren ons dus op wat duurzame energie genoemd wordt, een begrip dat in de wetenschap een gotspe is. Of hernieuwbaar – ook niet bestaand.

Een alternatieve energieopwekking? Prima! Maar het moet wel werken.

De ‘duurzame’ energiebronnen

Hiermee worden windmolens en zonnepanelen bedoeld. Over bio-energie praten we niet, want dat is zo’n enorme, doorzichtige vorm van bedrog, dat men ervan afgestapt is deze duurzaam te noemen. Helaas draaien de biocentrales gewoon door op geïmporteerde bossen en wordt hun opbrengst in de media nog steeds opgevoerd als bijdrage aan de ‘duurzame’ energie, waarvan het 60% uitmaakt.

Windmolens en zonnepanelen hebben de volgende, zeer grote nadelen gemeen:

  • Ze leveren de energie niet wanneer we ze nodig hebben, maar wanneer het de zon of de wind bevalt. Ze zijn niet vraaggestuurd en er is dus een buffering nodig, die maanden zou moeten kunnen overlappen.
  • Deze buffering, in voldoende mate, bestaat niet en zal voorlopig ook niet bestaan.
  • Ze leveren zogenaamde ‘wiebelstroom’, sterk fluctuerende stroom, die constant afgevlakt moet worden en een enorme belasting van het elektriciteitsnet betekent. Dit kan slechts goed gaan tot een zeker percentage ‘wiebelstroom’. Daarboven zijn langdurige black-outs onvermijdelijk.
  • Er is enorm veel oppervlak nodig per energiehoeveelheid en hebben dus een enorme impact op de openbare ruimte, op de natuur o.a.

Op grote schaal investeren in deze systemen vóór het bufferingsprobleem is opgelost is dus volkomen onverantwoord.

Windmolens

De techniek, waarmee windmolens op land en zee gebouwd worden, is indrukwekkend. Helaas laat het een woud van windkathedralen achter, die het beoogde doel niet zullen halen. Maar ze hebben wel een negatieve invloed hebben op natuur, visserij, landschap en nog een paar zaken. Helaas gaan ze nooit de fossiele energie vervangen. Zie De onmogelijkheid van windmolens, een helder en goed te begrijpen filmpje van ing. Jan Smelik.

 

En om u uit de droom te helpen wat betreft het milieu-aspect, zie hier.

Maar de bedrijven willen ze toch wel heel erg graag bouwen. Hoe zit dat?

Zonneweiden

Zoals Jan Smelik in het filmpje al zei: zonnepanelen leveren veel te weinig energie t.o.v. de ruimte die ze in beslag nemen. Als u dat eens na wilt rekenen, kunt u hier een excel-file inlezen. Wat denkt u: levert de zonneweide Sappermeer met zijn 316.216 panelen op 117 hectaren de energie voor 32.000 huishoudens? Of voor 793 huishoudens? Of voor slechts 159? Hoeveel kost dat dan per huishouden? En hoeveel procent van ons land moet met die panelen bedekt worden om de helft van onze benodigde energie te leveren?

(Toelichtingen vindt u door de cursor op de cellen met een rood merkje in de rechter bovenhoek te plaatsen.)

En om u uit de droom te helpen wat betreft het milieu-aspect, zie hier of hier.

Panelen op het dak

Voor de panelen op de daken geldt in principe hetzelfde als voor de zonneweides, maar hier komt het begrip ‘saldering’ om de hoek kijken. Dit betekent, dat u een vergoeding ontvangt voor de stroom die uzelf niet gebruikt, maar aan het net teruglevert. Dat klinkt redelijk. Maar als we naar 2021 kijken, dan blijkt de handelswaarde van een kilowattuur iets van 4-6 ct te zijn, terwijl u ongeveer 21 ct vergoed krijgt. Dan moet onmiddellijk duidelijk zijn, dat hier iets niet klopt. De handelswaarde, verminderd met bijkomende kosten, zou logischer zijn. Natuurlijk zou je de winst kunnen zien als een beloning voor uw bijdrage aan de ‘vergroening’. Maar is daar wel sprake van?

In dit artikel wordt dat eens onder de loep genomen. Doe-het-zelvers kunnen het rekenmodel hier inlezen en alle waarden naar eigen inzicht invullen. (N.B. het model is naar de stand 2021.) Aan het eind van de financiële berekeningen wordt het ‘maatschappelijk nut’ berekend: de ‘vergroeningsfactor’ t.o.v. de ‘subsidiefactor’. U kunt uw eigen waarheid kiezen door een gewenste correctiefactor in te vullen. Maar sommigen schatten het nut op 0%.

Maar het is nog erger. De economische waarde van uw teruggeleverde elektriciteit is bij overaanbod (wanneer u bij een prettig briesje heerlijk op het strand ligt te bakken) negatief, omdat het duur is de centrales te laten terugschakelen. In de toekomst zult u ervoor moeten betalen. (Vandaar die slimme meters! Slim hè?). Bij onderaanbod op een windstille winteravond zal de prijs stijgen. Mocht u de aanschaf van zonnepanelen overwegen, dan is het misschien nuttig een uurtje uit te trekken om deze podcast te beluisteren.

Elektrische auto

Een elektrische auto (EV) heeft natuurlijk grote voordelen wat betreft het milieu in de onmiddellijke omgeving. Verder weg kan het een ander verhaal zijn.

Maar het belangrijkste punt is dat een EV geen ‘groene’ stroom opwekt, maar al of niet groene stroom verbruikt. Elke subsidiëring ervan is dus misplaatst, misschien met uitzondering van degene die hem volledig met eigen zonnepanelen oplaadt.

Maar het idee, dat we binnen afzienbare tijd het hele wagenpark, incl. vrachtwagens, elektrisch zouden kunnen laten rijden is om een heleboel redenen voorlopig niet haalbaar.

Denk alleen maar aan de enorme hoeveelheden benzine en diesel die nu door Europa stromen. Die zouden vervangen moeten worden door enorme stromen elektriciteit, die door enorme koperen leidingen moeten vloeien. En die stroom zou ook nog eens ‘groen’ moeten zijn (zie ook hier).

Waterstof

Hierover kan ik kort zijn: wie waterstof ziet als een oplossing voor de transitieproblemen, weet óf niets van waterstof óf heeft een dubbele agenda.

Reken maar, dat men bij Shell al héél lang álles over waterstof weet. Waterstof heeft een heleboel nuttige toepassingen, maar de buffering van energie zit daar niet bij.

Waarom horen we dat niet in de media?  

Als het zo eenvoudig is, waarom zien we dan alleen jubelberichten in de media over zonnepanelen en windmolens? Omdat de media hun eerste plicht, objectief hoor en wederhoor toepassen, niet vervullen, maar zich opstellen als wereld-reddende klimaatbevlogenen. Nagenoeg elk bericht dat afbreuk zou kunnen doen aan het dominante klimaat- cum ‘duurzame’ energienarratief wordt stelselmatig geblokkeerd.

Bauke Geersing.

Zie hier de aanklacht van Bauke Geersing – zelf voormalig directeur van de NOS – tegen diezelfde NOS.

Maar het bestaat toch niet, dat de hele wereld er naast zit, met al die wetenschappers?

Wel, er is meer aan de hand:

Tegenspreken mag niet, ook niet op de universiteit

Gebruik het woord nepnieuws of ‘twijfel zaaien’ en je hoeft niet meer met argumenten te komen. Gewoon ‘cancelen‘ . Of breng ze voor de rechter, vindt Dr. mr. Anne de Hingh van de Vrije Universiteit. En dat terwijl twijfel en tegenspraak het wezen van de wetenschap vormen.

Susan Crockford.

Berufsverbote

Mond houden Susan Crockford!, met name over ijsberen.

Franse weerman ontslagen, Philippe Verdier.

Ontslag Peter Ridd, Great Barrier Reef.

De ervaring van Guus Berkhout.

Of die van Ap Cloosterman.

Een commentaar bij “Eredoctor over zijn schaamte bij controverse Timmermans”:

“Als één universiteit de hoer van de politiek wordt, straalt dat af op allen en is de wetenschap reddeloos.”

Ach, die Zweden toch!

De gedachten zijn vrij, maar niet op de sociale media.

Of gewoon Dood aan de ontkenners.

Extinction rebellion. Foto Shutterstock.

Welvaart

Onze huidige welvaart berust helemaal op het voorhanden hebben van overvloedige en vooral betrouwbare energie. En dat is voorlopig nog de zogenoemde ‘fossiele energie’. Een mooie bespiegeling hierover vind u bij DAVDATA. Dit impliceert dat afbraak van de bedrijven, die ons die energie leveren, vernietiging van onze welvaart betekent en dus tot ineenstorting van onze maatschappij zal leiden. Dit betekent natuurlijk niet, dat deze bedrijven niet kritisch gevolgd zouden moeten worden.

DAVDATA

  • Zonder exploitatie van de aarde kan geen leven bestaan.
  • Energie is voorwaarde van alles.
  • De beschikbare hoeveelheid bepaalt de cultuur: de vrijheid en de welvaart van zijn bewoners.

Kan het niet wat minder?

Op het moment dat duidelijk is, dat genoemde ‘duurzame’ transitie niet gaat werken, terwijl er nog steeds gigantische bedragen in gestort worden, doemt de vraag op, wat dat voor onze welvaart gaat betekenen. Al die miljarden moeten toch ergens vandaan komen? Wel, het is gokken met onze welvaart tegen beter weten in.

De vernietiging van onze maakindustrie: op weg naar een post-industriëel Europa, diepe armoede.

En hier nog wat meer economie.

En wat dat allemaal in gang kan zetten, weten we van het einde van het Romeinse Rijk: 1000 jaar duisternis.

Zoals hierboven geschreven: welvaart – levensgeluk dus – is geheel afhankelijk van energie.

Paul Bouwmeester.

Energie is in oneindige hoeveelheid aanwezig: het heelal = energie. De kunst is alleen het op de juiste manier te winnen en te gebruiken. En daar hebben we de wetenschap voor.

Het verdoemen van mogelijke oplossingen (kernenergie, kernfusie) uit angst is primitief en stuurt ons terug naar de armoede en natuurrampen van het verleden.

Ter ontspanning

Hier wat filosofisch gemijmer van Leonardo da Gioiella. En bespiegelingen van Gerard d’Olivat vanaf een heuveltop in Frankrijk.

***