Van een onzer correspondenten.

Het waren maar elf activisten van actiegroepen University Rebellion en End Fossil Occupy die vanaf vorige week maandag twee bestuurskamers van de TU Eindhoven bezet hielden. Maar hun resultaat is er niet minder om. De bezetters vinden dat er een verandering teweeg is gebracht en de universiteit is ‘er trots op dat hun studenten betrokken zijn en hun stem laten horen over belangrijke onderwerpen als duurzaamheid’.

Dit zijn verklaringen die klimaatbezorgde bezetters wat graag afgedrukt willen zien. Met wetenschap heeft het niets meer te maken.

Het elftal had drie eisen: de universiteit moest alle banden verbreken met de fossiele industrie, de klimaatnoodtoestand uitroepen en meer openheid geven over haar financiële banden van met name fossiele bedrijven. Het universiteitsbestuur is, na ruim een week onderhandeling over teksten, tot een akkoord gekomen met de bezetters. Inmiddels hanteert de TUE qua klimaatverandering een brallend vocabulaire, dat elke wetenschappelijke nuance – en tegenspraak – buiten beschouwing laat:

‘Bij de Technische Universiteit Eindhoven zetten we vol in op duurzaamheid. De opwarming van de aarde en de klimaatverandering vormen een ongekende bedreiging voor onze wereld. Daarom zetten we voortdurend nieuwe stappen om onze bijdrage aan duurzaamheid te vergroten.’

Waar op de TU Delft het universiteitsbestuur eerder dit jaar koos om weer – in wetenschappelijke zin – te mogen twijfelen als het gaat om de ware oorzaken van klimaatverandering (zie hier), kiest de TU Eindhoven met grote-stappen-snel-thuis voor het oude paradigma van klimaatverandering:

‘De rapporten van het IPCC zijn volkomen duidelijk over de dreiging van de opwarming van de aarde en de klimaatverandering, die in een alarmerend tempo plaatsvinden. We zijn al getuige van de eerste desastreuze gevolgen. Dit vormt een ongekende bedreiging voor onze wereld en vraagt dringend om duurzame oplossingen. Daarom is het streven naar een duurzame wereld de belangrijkste maatschappelijke uitdaging die ten grondslag ligt aan onze strategie.’

Anna Wieczorek.

Dit zijn verklaringen die klimaatbezorgde bezetters wat graag afgedrukt willen zien. Met wetenschap heeft het niets meer te maken.

Er lijkt wel werk aan de winkel voor de klimaatambassadeur van de TU Eindhoven dr. Anna Wieczorek. Zij kan een rol vervullen in het vervolgtraject met de voormalige bezetters.

***