Van een onzer correspondenten.

Een twaalftal gezinnen in Lochem is van het gas af en kiest voor waterstof om het huis te verwarmen en te koken. De waterstof komt het huis binnen via de bestaande gasleidingen. Het betreft een gesubsidieerd proefproject opgestart met Europese subsidie in het kader van ‘een snel herstel van de economie na Covid’.

De proef is bedoeld voor oudere, monumentale huizen en nog niet geschikt voor grootschalige implementatie.

Volgens sommige analisten is waterstof helemaal niet efficiënt. De oorspronkelijke hoeveelheid opgewekte energie zou grotendeels verloren gaan omdat maar 30-40% nuttig gebruikt kan worden op de plek waar het nodig is. Bij aardgas blijft 92% van de oorspronkelijke energie bruikbaar.

Uiteindelijk waren er 64 belangstellenden, maar veel bewoners haakten af. Sommigen kozen er expliciet voor op aardgas te willen blijven koken.

Het project loopt vooruit op komst van groene waterstof, gemaakt met duurzame energie. Dit is nu nog veel te duur, en het kan nog jaren duren voordat dit op grote schaal beschikbaar is.

‘Tubetrailers’ leveren de waterstof aan op industrieterrein Stijgoord, net buiten de proefwijk in Lochum. Vanaf de Nieuweweg wordt de waterstof dan door het bestaande aardgasnet naar de 12 woningen getransporteerd.

Alliander verwacht dat waterstofgas uiteindelijk een significante rol moet gaan spelen bij de verwarming van huizen, aangezien Nederland volledig van het aardgas af moet. De waterstof die dan gebruikt wordt moet overigens wel milieuvriendelijker zijn dan de waterstof die momenteel beschikbaar is. Het is volgens het energiebedrijf nog niet mogelijk om waterstof te maken van duurzame energie (zon- en/of windenergie) omdat daar niet genoeg van beschikbaar is. De Volkskrant schrijft over het proefproject:

‘Vooralsnog is het hele project in Lochem niet duurzaam. De aangevoerde waterstof wordt namelijk nu nog met een chemische reactie verkregen uit gas. Het project loopt vooruit op komst van groene waterstof, gemaakt met duurzame energie. Dit is nu nog veel te duur, en het kan nog jaren duren voordat dit op grote schaal beschikbaar is. De komende twintig jaar zal er absoluut niet genoeg duurzame energie voorhanden komen om huizen met groene waterstof te verwarmen’, zegt Auke Hoekstra, onderzoeker energietransitie aan de TU Eindhoven. Alle beschikbare waterstof zal volgens hem gaan naar het opslaan van duurzame energie en naar toepassingen waarbij waterstof de enige vervanger is voor fossiele brandstoffen, zoals bij de staalproductie en andere zware industrie.’

Wie nog klassiek Hollandse kost wil bereiden op ouderwets betrouwbaar aardgas, zie voor een heerlijk spruitjes-recept hier.

***

Bron o.a. hier.

***