TU Delft. Foto Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Onlangs heeft een gesprek plaatsgehad tussen vijf studenten van End Fossil LU/TUD en de Vice-Rector van de TU Delft Rob Mudde. De studenten willen, in navolging van protestbewegingen op andere universiteiten, een einde aan het gebruik van fossiele energie op hun universiteit. De TUD-leiding hoopt met gesprekken verdere protestacties en eventuele bezettingen te voorkomen. De studenten hadden onder meer de volgende eisen:

Verbreek de banden met de fossiele industrie en wees volledig transparant over de huidige samenwerking met deze industrie:
– Geen bestuurders en onderzoekers die mogelijke belangenverstrengeling hebben door andere functies en links met de fossiele industrie.
– Geen invloed van fossiele bedrijven op onderzoek. TU Delft moet al het onderzoek stoppen dat de fossiele industrie levend houdt, incl. valse duurzame oplossingen.
– Geen plek voor fossiele bedrijven op bedrijven dagen en andere wervingsevenementen.

Word een leider in de aanpak van de klimaatcrisis:
– Open meer ruimte voor klimaatactie: geef studenten organisaties en green offices meer invloed op beleid en verduurzaming van de universiteit.
– Integreer klimaatonderwijs in alle curricula.
– Geef gratis klimaatonderwijs aan iedereen in de samenleving die dat wil volgen.’

De acties krijgen warme steun van duurzaamheidprofessor Andy van den Dobbelsteen, die intern door veel klimaatbevlogenen op de TUD wordt gezien als zo’n ‘leider’ in de aanpak van de klimaatcrisis. De TUD is voornemens 100 miljoen euro te steken in een CO2-vrije campus.

Toch ging de TUD-bestuurder niet geheel door de bocht. Mudde:

We zullen niet alle banden met de fossiele industrie verbreken. We werken juist met deze bedrijven samen om de energietransitie te versnellen.

Andy van den Dobbelsteen.

De vijf studenten:

We geven ze legitimiteit om door te gaan met business as usual. Dat is een risico voor de TU Delft. Het gaat om morele geloofwaardigheid.

De bestuurder ziet niettemin kansen bij het ontwikkelen van bachelor- en masteropleidingen op thema’s als klimaat- en energietransitie.

‘Daarmee willen we vanaf 2030 een nieuw type ingenieur afleveren’, aldus Mudde.

***

Bron hier.

***