Van een onzer correspondenten.

Sinds de TU Delft in 2022 het onderzoek ‘Evidence of regional sea-level rise acceleration for the North Sea’ naar de zeespiegelrijzing heeft uitgebracht, hebben onderzoekers zich gebogen over de kwaliteit ervan. In juni van dit jaar berichtten alle traditionele media in ons land dat een groep onderzoekers van TU Delft had ontdekt dat de zeespiegel langs de Nederlandse kust steeds sneller stijgt. Daarmee was voor het eerst ‘aangetoond’ dat de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust versnelt,  zo schreven de NOS en vele andere media het persbericht na. Maar was dat wel correct?

Tot nu toe zijn vier artikelen verschenen over deze geruchtmakende publicatie van Steffelbauer et al (2022): hierhierhier en hier. De onderzoekers stellen:

‘De reconstructie en analyse van de publicatie was al met al een hele kluif. Waarom staken we toch zoveel tijd en moeite in deze materie? Vooral omdat de claim van het Delftse onderzoeksteam zeer ambitieus was: er zou sprake zijn van een versnelling in de zeespiegel voor de Nederlandse kust die niet zichtbaar is in de gemeten data.’

Conclusie: er is na 1993 geen robuuste versnelling in het zeeniveau in alle stations.

Discrepantie tussen getijdemetingen en satellietmetingen is in de wetenschappelijke wereld een dankbare bron van onderzoek. Meestal betekent dit dat men tracht aan te tonen dat de satellietdata de juiste zijn (soms door de getijdemetingen vanaf 1993 te negeren). Een versnelling in de zeespiegelstijging zou perfect passen in de doemscenario’s rondom klimaatverandering, klimaatverandering is immers ‘hot’, zo stellen de onderzoekers.

Deze week zag het finale artikel over de vermeende zeespiegelversnelling aan de Nederlandse kust het licht. Onderzoeker Jan Ruis, die ook betrokken was bij het peer review hittegolven-onderzoek inzake het KNMI, is diep in de statistiek van de Delftse paper gedoken en vond opmerkelijke zaken.

Conclusie: er is na 1993 geen robuuste versnelling in het zeeniveau in alle stations. In Delfzijl en Harlingen gelden wellicht lokale omstandigheden die de versnelde stijging in het zeeniveau na 1993 kunnen verklaren.

Dit resultaat falsifieert de claim van de TU Delft onderzoekers. De door hen gerapporteerde algemene versnelling na 1993 is het gevolg van een statistisch artefact vooral als gevolg van de filtering van seizoensvariaties.

***

Bron hier.

Zie ook hier.

***