Joost Sneller, D66. Foto NOS.

Van een onzer correspondenten.

Het D’66 kamerlid Joost Sneller schrijft vandaag in Trouw dat de rechter niet kan worden verweten zich politiek te gedragen als het gaat om o.a. klimaatbeleid.

Hij stelt:

‘De rechter regeert in Nederland, niet de politiek. Je hoort het meer en meer. Het in mijn ogen onterechte verwijt dat de rechter op de stoel van de politiek zit, kwam eerst vooral uit populistische hoek, maar wordt nu in bredere kring gebezigd.’

Volgens hem doet de rechter niets anders dan toetsen of de overheid zich aan zijn eigen afspraken houdt en is het gewoon gebrek aan politieke besluitvaardigheid dat het zover heeft moeten komen. Onbedoeld is dit een forse beschuldiging richting de kabinetten Rutte.

Hij stelt:

‘Alleen door politiek leiderschap en daadkracht te tonen, kunnen we voorkomen dat ingrijpen van de rechter nodig is.’

U ziet zijn column hier.

Uri Rosenthal.

Oud minister Uri Rosenthal spreekt niettemin van een verstoord evenwicht als het gaat om de positie van de rechter. Wie invloed wil uitoefenen kan volgens hem beter rechter worden dan kamerlid.

De jurist Lucas Bergkamp benadert de zaak van een andere kant en stelt zich de vraag of rechters wel in staat zijn zich inhoudelijk met klimaat bezig te houden en belangen goed kunnen wegen. Zo heeft de rechterlijke macht met de uitspraken in de Urgenda-zaak en het vonnis van de Rechtbank Den Haag in de klimaatzaak tegen Shell zich het belang van emissiereductie aangetrokken, zoals bepleit door de actiegroepen. Maar volgens hem kleven aan de rechterlijke bemoeienis met klimaatbeleid meerdere problemen. Wat is bijvoorbeeld de effectiviteit van die rechterlijke bevelen tot emissiereductie? Met andere woorden: kan zo’n rechterlijk bevel wel tot het beoogde gevolg van emissiereductie leiden? Zijn artikel in het Nederlands Juristenblad zit achter de betaalmuur, maar zijn conclusie stond op Twitter:

Lucas Bergkamp.

Het ironische is dat het standpunt van Joost Sneller voor een stevige rol van de rechter in klimaatzaken ook juist dat beleid kan keren. En dat het miljarden kostende klimaatbeleid bij vonnis naar de prullenbak kan worden verwezen, nu klimaatrealisten en bezorgde burgers zich in zaken gaan mengen. Misschien heeft het D’66 kamerlid toch liever dat klimaatbeleid politiek wordt afgestraft. En zo hoort het ook in een gezonde democratie.

***

Zie ook klimaatzaak van de eeuw hier 

***