Frans Timmermans.

Van een onzer correspondenten.

De senior econoom Eric Heymann van de Deutsche Bank, uit scherpe kritiek op het ‘oneerlijke debat’ waarmee Frans Timmermans zijn Green Deal, het miljarden verslindende beleid tegen vermeende klimaatverandering, aan de Europese burger opdringt.

De analist van de DB hekelt de beleidsplannen van de EU die de Green Deal aanprijzen als ‘een nieuwe groeistrategie’ waarmee de EU een ‘eerlijke en welvarende samenleving’ kan worden. Maar in feite zal het noodzakelijk zijn heel de Europese economie, plus het politieke en juridische stelsel op de klimaat-socialistische schop te nemen. En dat zal alleen lukken met ‘een soort van eco-dictatuur’, aldus Heymann. De burgers zullen zonder die eco-intimidatie gewoon niet gehoorzamen. De analist waarschuwt voor ‘massaal politiek verzet’, zodra mensen door krijgen waar het heen gaat.

‘Wil de EU de klimaatdoelstellingen voor 2050 dus halen, dan zal Timmermans de bevolking daartoe moeten gaan dwingen, of hij daar nu een democratisch mandaat voor heeft of niet.’

In plaats van een utopisch ‘groen’ droombeeld met louter voordelen op te hangen, zoals de EU nu doet, zou het eerlijker zijn als de EU toegeeft dat de Green Deal recht naar een megacrisis leidt met groot ‘verlies van welvaart en banen’. Dat is nu eenmaal zo en daar kun je maar beter voor uitkomen.

Het verzet van burgers zal zich politiek organiseren. De tegenstanders zullen met recht kunnen wijzen op enorme stijgingen van energieprijzen, draconische inperkingen van de persoonlijke vrijheid en rigoureuze ondermijning van het privé-eigendom. Verarming is dan onvermijdelijk. Daar kun je maar beter eerlijk over zijn, aldus Heymann. Want er zijn immers geen goedkope oplossingen voorhanden. Wil de EU de klimaatdoelstellingen voor 2050 dus halen, dan zal Timmermans de bevolking daartoe moeten gaan dwingen, of hij daar nu een democratisch mandaat voor heeft of niet.

‘Klimaatneutraliteit met de huidige beschikbare technologieën en het huidige verbruik is een illusie’

Vanuit het perspectief van vandaag is klimaatneutraliteit niet mogelijk zonder een enorme verandering in productie- en consumptiegewoonten. En dat zou moeilijk politiek af te dwingen zijn in democratieën. Zoals men kan zien, staan ​​we nog maar aan het begin van het kostendebat op het gebied van klimaatbescherming en het wordt al misbruikt door bepaalde politieke krachten. In dat opzicht is klimaatneutraliteit met de huidige beschikbare technologieën en het huidige verbruik een illusie, aldus de analist van Deutsche Bank Research.

Eric Heymann.

Een eerlijke discussie zal te maken hebben met de waarheid dat elke euro die wordt uitgegeven aan klimaatbescherming niet langer beschikbaar is voor uitgaven aan onderwijs, onderzoek, volksgezondheid, digitale infrastructuur, binnenlandse en buitenlandse veiligheid, belastingverlagingen of hogere pensioenen.

***

Bronnen: hier en hier.

***