Pieter Omtzigt.

De zondagse beschouwing van Jan van Friesland.

We zijn beland in het nieuwe jaar. En vooruitkijkend staat ons een belangrijke datum te wachten. Woensdag 15 maart a.s. kiezen we nieuwe Provinciale Staten maar ook een nieuwe Senaat. Het kiessysteem is getrapt, maar nog nooit leek de gepeilde kiezer zo direct zijn afkeer van het kabinet Rutte IV duidelijk te willen maken. Er is een vertrouwensbreuk met de huidige Haagse politiek. Alle pijlen wijzen naar beneden, meldt I&O-Research over de vertrouwenscijfers van het afgelopen jaar.

Als de Eerste Kamer ooit een Chambre de Réflexion is geweest, dan zal deze nu niet fungeren als de routineuze bezinning van bestuurlijke oudgedienden over wetten, maar is deze de directe weerslag van in het hele land gevoeld onbegrip, onmacht en verdriet van burgers. Bestuurlijke vernieuwing ten top!

De Senaat kan na 15 maart een politieke tegenmacht vormen tegen de Tweede Kamer en tegen het kabinet, als de coalitie geen meerderheden meer kan vormen.

En daar ziet het volgens onderzoekers naar uit.

Pieter en Caroline zijn immers CO2-positief.

Primair zijn er de twee grote provinciale boegbeelden Caroline van de Plas en Pieter Omtzigt die voor een omslag kunnen zorgen, ook waar het de verzilvering van klimaatrealisme betreft. Pieter & Caroline zijn immers CO2-positief.

Caroline van der Plas.

Bij Omtzigt is er de vrees voor theoretische modellering door wetenschappelijke instituten, die zich per definitie ook uitstrekt naar de rammelende klimaatmodellen. Bij Van der Plas is er een explicieter klimaatrealisme. Maar beiden hebben forse kritiek op de exorbitante bedragen die zijn uitgetrokken voor het klimaatdossier.

Zo vindt Omtzigt het ‘krom’ dat het kabinet miljarden uittrekt voor grote bedrijven om CO2- en stikstofuitstoot teniet te doen, maar dat ondertussen wel de armoede, ook onder kinderen, blijft stijgen. BBB vreest dat klimaatbeleid ‘negatieve gevolgen heeft voor de mondiale concurrentiepositie en de portemonnee van de burger.’ Van der Plas: ‘Stop de klimaathysterie!’

Hoe hoog ook in de peilingen, om op Omtzigt te kunnen stemmen is tot nu toe onzeker omdat hij nog geen kieslijsten heeft in de provincies. Deze moeten uiterlijk eind januari worden ingeleverd. En de man alleen heeft het al zo druk. Maar daarmee vormt hij een risico voor het pro-CO2 denken en een succesvolle politieke vertaalslag. BBB heeft inmiddels een eigen hoofdkantoor in Deventer, timmert provinciaal al flink aan de weg en zal zetels in de Senaat gaan bezetten.

Jan van Friesland.

Met alle slagen (!) om de arm koerst de pro-CO2 coalitie met een lijst Omtzigt, in Tweede Kamerzetels vertaald, naar een zeteltal van 69 volgens opiniepeiler Maurice Hond. Een bijna-meerderheid die in de Eerste Kamer ook realiteit kan worden. Omtzigt zou goed zijn voor 30 zetels, zelfs zonder campagne.

Een verkiezingswinst per 15 maart zou een streep zijn door het desastreuze klimaatbeleid.

Voor de nuchtere klimaatrealisten is er dus werk aan de winkel: mensen vragen om duimen te draaien voor Pieter Omtzigt. Een goed voornemen voor 2023.

***