Door Daniel Nebert.

Vertaling: Martien de Wit.

Als arts-wetenschapper (en kinderarts) wil ik enkele wetenschappelijke feiten naar voren brengen in het voortdurende politiek beladen discours ‘opwarming van de aarde / klimaatverandering’.

Ten eerste, het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties (VN) heeft onlangs de ‘opwarming-van-de-aarde-broederschap’ geschokt door heel discreet een herroeping aan te kondigen (27 oktober 2022) dat “hun schattingen van de computermodellen verkeerd waren”. Zij zien “geen ‘klimaatcrisis tussen nu en het einde van de eeuw”. Op basis van recente wetenschap heeft de VN haar voorspelling van wereldwijde temperatuurstijgingen tegen het jaar 2100 [1] gehalveerd tot slechts ongeveer 2,5°C!

Zij melden dat de wereldwijde temperaturen in de komende 80 jaar naar verwachting even snel zullen stijgen als in de afgelopen 80 jaar – ongeveer “0,017 °C per jaar”. Deze schatting verschilt in wezen niet van de “0,13 °C per decennium” satellietmetingen sinds 1979 [2] die Roy W. Spencer (meteoroloog aan de Universiteit van Alabama in Huntsville) maandelijks rapporteert. Daarom zou er geen conflict meer moeten zijn tussen de ‘global warming‘ alarmisten en de niet-alarmisten! Er is geen klimaatcrisis!

Ten tweede kan de ridicule mythe dat atmosferische kooldioxide (CO2) verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde niet waar zijn. Zoals elke scholier met natuurkunde in zijn/haar pakket je kan vertellen, “Planten hebben CO2 nodig en stoten zuurstof (O2) uit. Dieren en schimmels nemen O2 op en geven CO2 af. CO2 is noodzakelijk voor de cyclus van het leven op aarde!”. CO2 is een kleurloos geurloos gas, dat 0,041% van het volume uitmaakt in onze atmosfeer; CO2 is geen vervuilende stof. Gedurende de afgelopen 800.000 jaar van gegevens uit ijskernen is er geen consistente correlatie tussen de cycli van opwarming en afkoeling van de aarde en het niveau van CO2 in de atmosfeer.

De wereldwijde atmosferische CO2 werd geschat op ± 280 delen per miljoen (ppm) vóór de industriële revolutie en is vandaag gestegen tot ca. 420 ppm. De aarde is sinds het einde van de Kleine IJstijd (1300-1850 na Chr.) ± 0,13 °C per decennium opgewarmd. Na elke afkoelingsperiode van de aarde is er altijd een opwarmingsperiode geweest – zoals we nu meemaken.

Weinig mensen schijnen zich te realiseren dat het CO2-niveau in onze longen 40.000 50.000 ppm bereikt, wat ons aanzet tot de volgende ademhaling. Elk mens ademt op een gemiddelde dag ongeveer 2,3 pound (≈ 1 kg) CO2 uit. Een persoon die intensief sport kan tot acht keer meer CO2 produceren. Uitgaande van ca. 16 ademhalingen per minuut voor elk van de 8 miljard mensen op aarde, betekent dit ± 16 miljard pound CO2 per dag, geproduceerd door alle mensen samen. Vermenigvuldigd met 40 staat dat gelijk aan ± 640 miljard pond CO2 per dag – wat ongeveer overeenkomt met de totale CO2 die wordt uitgescheiden door de totale dierlijke en schimmelbiomassa op de planeet.

De totale uitstoot van de wereldwijde industrie per dag in 2020 wordt geschat op ± 16 miljoen ton CO2-equivalent. Als één metrische ton = 2200 pound, dan is de “totale industriële uitstoot” = 35,2 x 109 = 35.200.000.000 (± 35,2 miljard pound CO2 per dag). Dit betekent dat de gehele dierlijke en schimmelbiomassa per dag meer dan 18 keer zoveel uitstoot als alle huidige industriële emissies!

Als de wereldwijde atmosferische CO2 in 1750 ± 280 ppm bedroeg en nu ± 420 ppm, wat is dan de bron van deze toename van ± 140 ppm? Verschillende wetenschappers schatten dat de door de mens veroorzaakte industriële emissies misschien 100 ppm hebben bijgedragen – met “natuurlijke oorzaken” voor de resterende 40 ppm van de totale stijging van 140 ppm tussen 1750 en nu. De stijging van het CO2-niveau in de atmosfeer heeft de aarde ‘groener’ gemaakt en de oogsten van gewassen aanzienlijk verbeterd.

Tot slot een opmerking over de ‘eco-angststoornis’, die meer voorkomt bij kinderen dan bij volwassenen. Deze aandoening wordt veroorzaakt door sociale media en mainstream media die volstrekt onwaarachtig het ‘einde van de wereld zoals we die kennen’ voorspellen, als gevolg van de stijgende temperaturen op aarde. Deze paniek kan leiden tot meer angst, depressie, posttraumatische stressstoornis, lagere geboortecijfers, hogere zelfmoordcijfers, misbruik van verdovende middelen, sociale ontwrichting, waaronder meer geweld en een schrijnend gevoel van verlies.

Daniel Nebert.

Naar mijn mening is dit een ernstige vorm van kindermisbruik. Gezien de recente bekentenis van het IPCC van de VN dat er geen klimaatramp is voorzien en het feit dat CO2 ondubbelzinnig niet verantwoordelijk is voor dit alles, zouden alarmisten op verantwoorde wijze hun foute beweringen moeten toegeven – aan iedereen. En laten we vrolijk samen verder gaan, in het besef dat we nu allemaal op één lijn zitten!

***

Literatuur

[1] https://breakingviewsnz.blogspot.com/2022/11/barry-brill-overdue-retraction-of-giant.html

[2] https://www.drroyspencer.com/uah-global-temperature-update-for-september-2022-0-24-deg-c/

Dr. Nebert is emeritus professor bij de afdeling Milieu en Volksgezondheid aan de Universiteit van Cincinnati College of Medicine, en bij de afdeling Kindergeneeskunde & Moleculaire Ontwikkelingsbiologie (Divisie Menselijke Genetica) van het Cincinnati Children’s Hospital.

Bron: https://www.cfact.org/2023/01/05/man-made-or-natural-global-warming/

***