Zuhal Demir.

Van een onzer correspondenten.

Aan het eind van vorig jaar heeft de EU voor de burger een CO2-belasting vastgesteld. De automobilist gaat dit merken bij de pomp. Er gold al een duurzaamheidstoeslag voor fossiele energie. Per 1 januari is ook een extra aanscherping gekomen voor bedrijven die boven de door de EU vastgestelde norm CO2 uitstoten: zij worden zwaarder belast. Concurrerende bedrijven uit het buitenland moeten binnenkort aan de Europese grens ook een CO2- heffing betalen, waardoor ook voor de Europese burger een extra prijsverhoging ontstaat op producten.

Maar in Vlaanderen bestaat een vrouwelijke Robin Hood: Zuhal Demir, de minister van Energie in Vlaanderen. Zij verzet zich tegen het megalomane Europese klimaatbeleid en staat lijnrecht tegenover Frans Timmermans. Zij weigerde vorig jaar naar de Klimaattop in Egypte te gaan omdat het volgens haar de ‘grootste shows voor de buitenwereld zijn geworden.’

VRT-BE:

‘Demir had zondag felle kritiek op het akkoord dat het Europees Parlement en de EU-lidstaten gesloten hebben. Dat komt er in grote lijnen op neer dat burgers en bedrijven meer gaan moeten betalen voor hun CO2-uitstoot, maar dat wie daar nood aan heeft, geholpen zal worden door het sociaal klimaatfonds. Demir laakte met name het feit dat Vlaanderen meer in dat fonds zal stoppen dan het eruit haalt.‘

Frans Timmermans mocht in de studio reageren en kon maar amper de scherpe vragen aanhoren. Zie hier.

Voor meer over Zuhal Demir hier.

***