Kaouthar Darmoni.

Van een onzer correspondenten.

Vorige week is de directeur van Atria, het Nederlandse Instituut voor emancipatie en gendergelijkheid, ontslagen. De van oorsprong Tunesische Dr. Kaouthar Darmoni keert niet meer terug, zo meldde de raad van toezicht van de gesubsidieerde instelling in een kort statement. Het Nederlandse klimaatactivisme verliest daarmee een belangrijke speler. Atria stelde, als kennisinstituut, dat het gevecht tegen de klimaatcrisis niet zonder vrouwen kan en deed volop mee aan de klimaatdemonstratie van 2021.

Darmoni zou zich op meerdere vlakken hebben misdragen, zowel in seksueel opzicht, maar ook intimiderend en niet integer zijn geweest. Ook zou ze met haar diploma’s de zaak hebben bedrogen.

Op haar persoonlijke website spreekt zij van sexuele energie en een te herstellen balans tussen het ‘feminine’ en ‘masculine’.

De wetenschapster was aanhanger van het zogenaamde ‘ecofeminisme’ en betrokken bij het netwerk Vrouwen en Duurzaamheid. Over klimaatverandering schreef ze:

‘Op nationaal niveau ontbreekt de samenhang tussen gendergelijkheidsbeleid en klimaatbeleid. Er is te weinig oog voor de gevolgen van het klimaatbeleid op gendergelijkheid. De onderbelichte toename van energiearmoede onder vrouwen is daar een goed voorbeeld van.’

Climategate.nl deed eerder een poging onder woorden te brengen hoe klimaatverandering en gender zich tot elkaar verhouden bij Atria:

‘Bij het erkennen van het belang van ‘genderrelaties’, de sociaal geconstrueerde relatie tussen mannen en vrouwen, verschoof de focus naar ‘gendermainstreaming’. In de afgelopen tien jaar erkennen ‘discoursen over sociale inclusie’ ‘intersectionaliteit’, die verder gaat dan het ‘binaire’ onderscheid tussen mannen en vrouwen. Het gaat van ‘genderblind’ naar ‘gendertransformatief’ en klimaatverandering speelt daarbij een rol.’

Dr. Darmoni was een geziene gast in vele praatprogramma’s.

Zie ook hier en hier.

***