Zoals bekend mengt Clintel zich in wat Milieudefensie zelf de “Klimaatzaak van de Eeuw” noemt. Clintel heeft in oktober een vordering ingediend bij het hof in Den Haag om als derde partij “tussen te komen” in het hoger beroep tussen Shell en Milieudefensie.

Het draait allemaal om de vraag of bedrijven als Shell meer zouden moeten doen aan CO2-reductie. De rechter vond van wel en beval Shell om in 2030 45% minder broeikasgassen uit te stoten (t.o.v. 2019). Dit vonnis betreft ook de benzine die consumenten wereldwijd bij Shell in 2030 tanken. Het is een onevenwichtig vonnis, dat door Milieudefensie gebruikt wordt om nu dertig andere Nederlandse bedrijven ook onder druk te zetten om met ambitieuzer klimaatbeleid te komen. Zo niet, dan volgt wat Milieudefensie betreft opnieuw de gang naar de rechter.

Clintel heeft het vonnis bestudeerd en tal van gebreken geconstateerd. Zo heeft Clintel vastgesteld dat de partijen een verkeerd beeld creëren van de IPCC-rapporten. Bovendien vinden wij dat de partijen (inclusief de rechter) onvoldoende rekening houden met de mogelijk nadelige gevolgen van het vonnis voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van energie voor de Nederlandse burgers en bedrijven. De rechten en belangen van de burger zijn veronachtzaamd.

Inmiddels hebben Milieudefensie en Shell gereageerd op de tussenkomst van Clintel. Niet verrassend maar toch teleurstellend hebben beide afwijzend gereageerd op onze tussenkomst. Woensdag 15 maart (toevallig de dag van de provinciale staten verkiezingen) is er een zittingsdag gepland waar Clintel (en ook een vierde partij, de Bezorgde Energie Gebruikers) mogen bepleiten waarom wij toegelaten moeten worden.

Dus 15 maart is een cruciale datum. De komende twee maanden zullen we gebruiken om te reageren op de stukken van Milieudefensie en Shell en om de zittingsdag voor te bereiden. Daarbij kunnen we ook jullie hulp goed gebruiken. Je kunt ons op meerdere manieren helpen. We willen zoveel mogelijk mede-eisers om ons heen verzamelen. Er zijn inmiddels bijna 1600 mensen uit de hele wereld die zich bij ons aangesloten hebben. Aanmelden daarvoor is kosteloos en kan via onze website klimaatzaakvandeeeuw.nl. Het zou mooi zijn als er vóór 15 maart nog duizenden mensen bij zouden komen.

Clintel beschikt niet zoals Milieudefensie over miljoenen euro’s aan overheidssteun en kan zich dus nog geen radiospotjes en andere reclames veroorloven. Wij zullen het voorlopig dus moeten hebben van mond-tot-mondreclame. Je kunt dus helpen door deze nieuwsbrief door te sturen naar mensen waarvan je vermoedt dat ze onze zaak ook willen steunen. Verder kunnen we uiteraard ook financiële steun ook goed gebruiken. Ook dat kan via de website klimaatzaakvandeeeuw.nl.

Marcel Crok en onze juridische adviseur Lucas Bergkamp waren onlangs te gast in de podcast van Europarlementariër Rob Roos. Ze spraken daar over de huidige energiecrisis en over de klimaatzaak van de eeuw.

***