Koninklijk paar bezoekt Limburg wegens overstromingen.

Van een onzer correspondenten.

In een groot artikel in Trouw laat KNMI onderzoeker Peter Siegmund zijn licht schijnen over het wel en wee van zijn vak de meteorologie. Men bespreekt ook de immense wateroverlast anderhalf jaar geleden in Zuid-Limburg, Oost-België en delen van Duitsland.

De watersnood was zo groot doordat de regen dagen boven hetzelfde gebied bleef hangen. De bodem raakte verzadigd waardoor het regenwater direct de dalen in stroomde met alle schade en slachtoffers van dien. Een groep wetenschappers berekenden dat de overvloedige neerslag het gevolg was van een zeldzame, ongelukkige samenloop van omstandigheden, dat elke plaats in West-Europa eens in de 400 jaar kon treffen.

Peter Siegmund.

Siegmund over het extreme weer van toen:

‘Ik zie daarin geen verband met klimaatverandering. De bewoners hadden gewoon pech met deze drukverdeling.’

Deze analyse wijkt scherp af van die van NOS-weerman Gerrit Hiemstra die wel een direct verband zag met klimaatverandering. Hij twitterde: https://twitter.com/GerritHiemstra/status/1547164066082430983

Hiemstra:

‘Voor iedereen die zich afvraagt of de extreme regen in Limburg, de Ardennen en het aangrenzende deel van Duitsland met #klimaatverandering te maken heeft, het antwoord daarop is ‘ja’. In de klimaatscenario’s 2014 van het @KNMI, is al gewezen op een toename van extreem weer.’

De opmerkingen van Hiemstra leidden zelfs tot Kamervragen door de Partij van de Dieren:

‘Bent u het eens met de volgende stelling van meteoroloog Gerrit Hiemstra: «Deze regenramp is een praktijkvoorbeeld van hoe klimaatverandering in de praktijk kan uitpakken; we hebben vaker extreme regenval gehad, maar klimaatverandering doet er een grote schep bovenop en zorgt er ook voor dat dit vaker voorkomt dan vroeger»? Zo nee, waarom niet?’

Het heeft er alle schijn van dat het KNMI en de NOS het klimaatdebat in huis hebben. Zo hoort het ook.

***

Bronnen: hier en hier.

***