Donald Pols, links.

Van een onzer correspondenten.

In een nabeschouwing van het programma Vroege Vogels over de jongstleden wegblokkade door Extinction Rebellion, meldde Donald Pols van Milieudefensie dat men een nieuwe rechtszaak tegen een groot bedrijf in Nederland wil beginnen. Hij kon de naam nog niet onthullen maar de zaak zou in het eind van 2023 aanhangig worden gemaakt, zo liet Pols weten.

Milieudefensie had al eerder 29 in Nederland gevestigde bedrijven gemaand hun CO2-uitstoot met bijna de helft te verminderen. Het kernbegrip bij milieudefensie in dit soort rechtszaken is ‘gevaarlijke klimaatverandering’. De organisatie is daarbij eenzijdig als het gaat om wetenschappelijke conclusies, met name over de vermeende opwarmende rol van CO2.

Vroege Vogels:

‘Na Shell kan nu een ander groot bedrijf in Nederland zijn borst nat maken.’

Tegen het eerdere Shell-vonnis –  door Milieudefensie de ‘rechtszaak van de eeuw’ genoemd – loopt inmiddels een hoger beroep, waar ook andere partijen zich als procespartij willen mengen, zoals Clintel. Clintel vindt dat er een vertekend beeld van de klimaatwetenschap is gegeven en wil dat rechtzetten.

Het Nederlandse klimaatinstituut laat zich in deze zaak bijstaan door Jurjen de Korte en Geert Wilts van OSK Advocaten uit Amsterdam. Daarnaast is milieujurist Lucas Bergkamp, die al jaren schrijft over klimaatrechtszaken, onder andere voor Wynia’s Week, als adviseur betrokken bij de zaak.

Bergkamp:

‘Dat Milieudefensie niet wars is van macht, blijkt uit kreten als ‘vergroenen of verdwijnen’ en ‘de democratie onder curatele stellen’, de gevleugelde woorden van Milieudefensies advocaat in de zaak tegen Shell. De motieven van Milieudefensie in de ‘klimaatzaak van de eeuw’ mogen ook blijken uit de klimaatplannen die zij nu vordert.’Zie hier.

De wegblokkade in Den Haag dit weekend werd ondersteund door tal van actiegroepen zoals Urgenda en het Aidsfonds, maar ook door vakbond FNV. Ook Donald Pols zelf was aanwezig.

***

Bron hier.

***