Bruinkoolgraafmachine. Foto: BBC.

Door Jeroen Hetzler.

Het staat buiten kijf dat de EU met haar destructieve klimaatbeleid is begonnen aan een lijdensweg naar de groene galg waaraan de EU door de kiezer figuurlijk zal worden opgeknoopt.

Elke nuchtere buitenstaander van het klimaatgroepsdenken ziet van elke beslissing die kan worden genomen, precies dat de verkeerde werd en wordt genomen. Dit althans, wanneer men als doel ziet een energievoorziening geheel onafhankelijk van enig buitenland zonder verlies van welvaart en welzijn.

Is dit echt het werkelijke doel van het Europese klimaatbeleid? Dit is een vraag, waarop niet dadelijk een antwoord op te geven is. Aan de ene kant zijn er de klimaatdoelen van Parijs. Wat echter aan de andere kant ontbreekt is het wetenschappelijke fundament en een afweging van de kosten en de baten die gepaard gaan met het behalen van die doelen alsmede de effectiviteit ervan.

Het is inmiddels zonneklaar dat de gebruikte middelen zoals zon en wind bij lange niet in staat zijn die doelen in de verste verte te behalen. Dit, getuige het complete fiasco van wind en zon bij het oplossen van de energiecrisis. Kolencentrales in plaats van wind en zon. In Duitsland gaat bruinkoolwinning als een verwoestende graafmachine door natuur, dorpen en zelfs de voor Duitsland heilige bossen worden niet gespaard.

Is er een duidelijker bewijs van het falen van het klimaatbeleid? Klimaat- en energiebeleid zijn een voor de hand liggend fiasco gebleken. Dit zag elke bèta al jaren geleden aankomen vanwege alleen al de beroerde vermogensdichtheid van wind, zon en biomassa. Dit is nu gebleken, maar ja, de groepsdenkende ter zake ondeskundige en incompetente bewindslieden in de afgelopen Kabinetten wisten het beter en stelden nooit een kritische vraag. Elke kritische vraag van buiten dat groepsdenkende wereldje wordt nu effectief gecensureerd, genegeerd, dan wel beboet – zie ON, door de klimaatelite waaronder de NPO.

Het groteske destructieve klimaatbeleid dat ons wordt opgedrongen door de niet serieus te nemen klimaatbevlogene Timmermans, riekt naar dictatuur. Timmermans is een bedreiging voor onze democratie en de menselijkheid vanwege zijn wetenschappelijk analfabetisme. De EU moet zich wapenen tegen deze man en diens volgers die een gevaar zijn voor onze democratie. De kiezer is al volledig buiten spel gezet. Ik citeer Guus Berkhout in zijn jongste boek Naar een nieuw tijdperk met een zakenkabinet:

Ik eindig dit drieluik met de boodschap aan het Nederlandse volk dat niet de WEF-elite in Davos en ook niet, de EU-elite in Brussel, maar de Nederlandse inwoners zélf bepalen hoe ons land er in de toekomst moet uitzien, ons energiebeleid er in de toekomst moet uitzien.

Inderdaad zijn deze beleidspunten in de verkeerde handen van de ter zake incompetente bewindslieden als Jetten, Kaag, Timmermans etc. bezeten van de illusie van een maakbare wereld. Het zijn niet de FvD en Ongehoord Nieuws die de democratie ondermijnen, maar lieden als Timmermans en zijn volgers.

Hoe verkeerd dat uitpakt is te zien aan het genoemde fiasco van de Duitse Energiewende:

In 2011 verklaarde oud-bondskanselier Merkel kernenergie taboe. Sindsdien is Duitsland niet per sé groener geworden. Het land is vooral steen- en bruinkool gaan stoken om warm te blijven. Groene energie haalt de 8 procent niet en kernenergie blijft taboe. Duitsland lijkt zich het komende jaar de economische neergang in te vergroenen. Bron.

In Nederland heeft zich dat fiasco ook gemanifesteerd. Fossiel heeft ook in dit geval de klap opgevangen, niet die ‘hernieuwbare‘ troep. Mocht men denken dat hieruit de juiste, althans optimale, keuze wordt gedaan voor kernenergie, dan komt men van een koude kermis thuis:

Het is overduidelijk dat het Expertteam Energiesysteem 2050 er tot nu toe een potje van heeft gemaakt. Het zet in op een onrealistische versnelling van de energietransitie en is blind voor de rol van kernenergie. Het ziet er dan ook niet naar uit dat het in maart 2023 te verschijnen eindrapport ook maar enige praktische waarde zal hebben voor het prestigieuze Nationaal Plan Energiesysteem 2050 van minister Jetten. Wat staat de minister voor Klimaat en Energie nu te doen? Voor een minister die prat gaat op zijn visie, ambitie, daadkracht en regie staat er eigenlijk maar één weg open: de schade beperken en het Expertteam met onmiddellijke ingang ontbinden. Bron.

We kunnen nogmaals concluderen dat minister Jetten geen benul heeft van de catastrofale consequenties van zijn door gênante gebrek aan bèta-kennis feitenvrije groene hobby. Dit geldt voor die hele groenbevlogen politieke sector die vanwege hun falen niet kiest voor meer zelfreflectie en democratie maar volhardt in de ideologie van een maakbare wereld, het negeren van de burger en misbruik van de rechtspraak. Hierbij zij gevoegd de elitaire solidariteit van kapitaaloverdracht aan ontwikkelingslanden in plaats van toegang geven tot betaalbare energie en tot adaptatie. Ecokolonialisme ten top.

Wat vaststaat, is, met enige aanpassing, aanhalend de woorden van Guus Berkhout op pg 67 in zijn jongste boek Naar een nieuw tijdperk met een zakenkabinet:

het huidige klimaatbeleid is wetenschappelijk onverdedigbaar, technisch onhaalbaar, economisch onbetaalbaar, maatschappelijk onaanvaardbaar en moreel laakbaar.

Wij zien steeds duidelijker de funeste gevolgen ervan zoals het vertrek van Shell, Unilever, eigenlijk ook DSM en nu waarschijnlijk ook Boskalis. En VNO/NCW houdt zich muisstil.

Niccoló Machiavelli.

Klimaatbeleid opent onvermijdelijk de weg naar het morele verval, de dictatuur en de dwang reeds zichtbaar door activistische rechters waartegen de Staat zich niet wenst te verdedigen. De Staat, de heersende elite, verschanst zich aldus listig achter zogenaamde onpartijdige rechtspraak om haar macht te behouden en lastige vragen te ontlopen.

Precies volgens de richtlijnen van Machiavelli in 1532 in zijn boek De Prins. In dit boek beschrijft Machiavelli hoe een heerser zich moet gedragen om zijn macht te behouden en te vergroten. Hij stelt dat de heerser zich niet hoeft te houden aan morele normen en waarden, zoals trouw en eerlijkheid, als dit in conflict is met het behoud van zijn macht. Machiavelli stelt bijvoorbeeld dat een heerser zich bewust moet zijn van zijn machtspositie en hoe hij die kan behouden of versterken. Dit kan door middel van het aanhouden van een sterk leger, het aanwenden van list en bedrog, of het doen van beloften die niet hoeven te worden nagekomen. Door deze strategieën te doorgronden, kunnen mensen beter begrijpen hoe machtsverhoudingen werken en hoe ze daarop kunnen reageren. Bron.

Jeroen Hetzler.

List en bedrog of het doen van beloften die niet hoeven te worden nagekomen, noem het propaganda, eenzijdige berichtgeving en verlies aan academische vrijheid. Niet voor niets worden dit steeds vaker de inleiding tot misdaden tegen de menselijkheid genoemd. Zal dit eindigen aan de groene galg?

 

 

 

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd.)

***