Anton Wolthuis.

Van een onzer correspondenten.

De natuurkundige Anton Wolthuis maakt zich enorme zorgen over de vooringenomen wijze waarop politiek, milieuorganisaties, een groep wetenschappers maar ook media met de klimaatproblematiek omgaan. In zijn visie lijkt een hype te zijn ontstaan op basis van wankele modellen en niet-gevalideerde ‘feiten’.

Hij deed een oproep op Linkednl en kreeg veel positieve reacties, vaak informeel en rechtstreeks.

Maar veel reacties waren ook veelal niet publiek: respondenten gaven geen ‘duimpjes’. Wolthuis:

‘Deze vorm van reageren blijkt een heel nare achtergrond te hebben; bij navraag is de volgende zin typerend:

‘Anton, ik heb ook zo mijn twijfels over het klimaatprobleem en de communicatie hierover. Maar als we openlijk met onze mening naar jou reageren, dan kan dat gevolgen hebben voor mijn/onze omzet en/of loop ik het risico mijn baan te verliezen.’

Wolthuis vraagt zich af wat er met toch aan de hand is in onze westerse samenleving met ‘vrijheid van meningsuiting’. Het lijkt er volgens hem sterk op dat velen (!) angst hebben om zich openlijk uit te spreken over datgene wat ze écht denken. Hij noemt dit zeer zorgwekkend en een verschrikkelijke constatering.

De natuurkundige:

‘Hoe kan het dat politici deze onvrijheid in meningsuiting zo laten gebeuren? Dat kan toch alleen maar tot niet-objectieve en zelfs foute beslissingen leiden? Hoe bestaat het dat ook een groep zogenaamde ‘wetenschappers’ hieraan hun medewerking verlenen – of hun mond houden uit angst in financiën gekort te kunnen worden? Okay, het gaat om heel veel geld voor met name wetenschappers en milieu-organisaties. Maar door geld gedicteerde wetenschap, waarbij de uitkomsten vooraf reeds vaststaan, is geen wetenschap!! Zo kan er dus een vicieuze cirkel ontstaan met als middelpunt een mogelijk foute ‘waarheid’ met enorme gevolgen voor ons bestaan.’

.

De bovenstaande grafiek, gebaseerd op de zgn. UHA dataset is volgens de natuurkundige hét bewijs dat het met de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur niet zo’n vaart loopt! Ook bewijst deze set volgens hem dat op z’n minst het merendeel van de draconische IPCC-voorspellingen in de prullenbak kan verdwijnen.

Wolthuis genuanceerd:

‘Gelukkig beschrijft het IPCC-rapport ook meer gematigde klimaatontwikkelingen, die wél goed bij bovenstaande dataset passen. Maar helaas zien we deze IPCC-onderzoeken niet terug in de media en bij beleidsmakers.’

De natuurkundige stelt voor dat dit ‘megabelangrijke thema’, het klimaat, in een open discussie met kundige wetenschappers, die niet op de politiek en elkaar gericht zijn, via een goede samenwerking leidt tot een objectieve en gezonde bijstelling van het IPCC-rapport en het beleid. Wolthuis:

‘Ik denk dat we krachten moeten bundelen.’

Voor het uitgebreide artikel, zie hier.

***