Stop grootschalige bomenkap; een ander en duurzamer natuurbeleid

35.028 ondertekeningen.

Nederland ontbost sneller dan het Amazonegebied. De werkwijze van Staatsbosbeheer (SBB), Natuurmonumenten en ook andere natuurbeheerders brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de geldende normen voor duurzaam bosbeheer.

Voor ondertekening van de petitie zie hier.

***