Sire

Van een onzer correspondenten.

Maar liefst 1,4 miljoen Nederlanders heeft het contact met vrienden, familie en collega’s verminderd of zelfs beëindigd vanwege problematische tegenstellingen over maatschappelijke onderwerpen, zoals klimaatverandering. Dat blijkt uit eigen onderzoek van de stichting Sire. De nieuwe campagne van de Stichting Ideële Reclame staat daarom in het teken van het overwinnen van dergelijke tegenstellingen.

Met de campagne roepen we de emotie van ‘het elkaar kunnen verliezen’ op. Dat is namelijk wat steeds op de loer ligt.

Het onderzoek van Sire wijst ook uit dat 75% van de Nederlands stelt dat polarisatie de laatste jaren sterk is toegenomen in onze maatschappij. Verder blijkt dat het gevoel van polarisatie bij 54% leidt tot zorgen, de meest genoemde zijn: toename conflicten (64%), zich niet openlijk kunnen uiten (40%) en geen debat meer met elkaar kunnen voeren (37%). Meer dan de helft van de Nederlanders denkt gevoelsmatig op zijn of haar woorden te moeten passen om een conflict te voorkomen.

Sire:

‘Centraal in de campagne staat de vraag: ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Het antwoord van Sire: verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.’

Dat het niet tot een ordentelijk debat kan komen als het gaat om klimaatverandering, de oorzaken en gevolgen daarvan, leert de houding van een hoogwaardig kennisinstituut als de TU Delft. Ondanks herhaaldelijke toezeggingen van de rector Tim van der Hagen, is de TUD niet in staat om een normaal debat te voeren over dit belangrijke maatschappelijke onderwerp. Al meer dan een jaar zit de zaak op slot, na de felle kritiek op de uitreiking van een ere-doctoraat aan zittend politicus Frans Timmermans (PvdA). Sommige hoogleraren spraken van een hetze tegen hun universiteit. Ook werd een lezing van klimaatjournalist Marcel Crok op het laatste moment afgezegd vanwege onwelgevallige conclusies. Zijn ‘geen paniek’ -lezingen worden inmiddels op internet zeer goed bekeken.