Foto: Shutterstock

Van een onzer correspondenten.

De huidige economische crisis en de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud overal ter wereld, met name in Europa, vormen volgens bestuurders wereldwijd het grootste risico voor bedrijven in 2023. Richting de toekomst wordt met name de impact van klimaatverandering gevreesd, blijkt uit onderzoek in het kader van het World Economic Forum.

De groep achter het ‘Global Risks Report’, Marsh McLennan (bekend van Mercer, Marsh en Oliver Wyman) en verzekeraar Zurich Insurance Group heeft voor de nieuwste editie van het jaarlijkse WEF-onderzoek meer dan 1.200 beleidsmakers en risico-experts ondervraagd.

Een eufoor crisisgevoel is alom merkbaar in het adembenemende witte panorama van Davos.

Het eindrapport komt met een alarmerende conclusie: de wereld bevindt zich in een zogeheten ‘polycrisis’. Dit houdt in dat we tegelijkertijd ons in verschillende soorten crises bevinden; van de klimaatcrisis en risico’s op maatschappelijke ontwrichting tot inflatie en risico’s op verdere militaire escalatie.

Voor de korte termijn staat de crisis rondom de oplopende levensonderhoudskosten bovenaan de risicolijst, gevolgd door natuurlijke rampen en extreme weersomstandigheden en risico’s die voortvloeien uit geo-economische confrontatie, zoals oorlogen.

‘De problemen waarmee de wereld kampt kunnen een gevaarlijke cocktail vormen’,

legt John Scott (Head of Sustainability Risk bij Zurich Insurance Group) uit.

‘We moeten in actie komen’, zegt ook Marieke van der Werf, oud Tweede Kamerlid voor het CDA en ‘ESG advisory leader’ bij Marsh in Nederland, naar aanleiding van het onderzoek. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en bepaalt wat een duurzame belegging is.

Het bedrijfsleven kan volgens haar niet langer om de gevolgen van de klimaatverandering heen. Er is geen behoefte aan kortetermijnoplossingen maar aan structurele veranderingen. Een goede ESG-strategie is onmisbaar voor de wereld van morgen.

Noot: Tegelijkertijd is ESG voor een groot deel verantwoordelijk voor de energiecrisis waarin wij ons nu bevinden wegens de daardoor veroorzaakte onderinvesteringen in fossiele energie.

Dat we haar serieus moeten nemen, blijkt uit een lovende recensie van transitiehoogleraar Jan Rotmans:

‘Er waait een nieuwe wind door Nederland, burgers nemen zelf het heft in handen als het gaat om energie en duurzaamheid. In politiek Den Haag is niemand die daar een antwoord op heeft, behalve Marieke van der Werf.’

De transitie naar een nieuwe economie lijkt tot stilstand te komen. Ook een polycrisis die er mag zijn.

Kijkend naar de langere termijn, lijken beleidsbepalers en risico-experts, zo blijkt uit het WEF- onderzoek, het volmondig met elkaar eens: voor de toekomst van de aarde, de mensheid en de maatschappij is klimaatverandering het grootste wereldwijde risico.

Maar liefst vijf van de top zes risico’s zijn namelijk gerelateerd aan klimaatverandering: het niet kunnen tegengaan van klimaatverandering, het niet kunnen aanpassen daaraan, de natuurlijke rampen en extreem weer as such, het verlies aan biodiversiteit en instorten van ecosystemen en, last but not least: een crisis in natuurlijke hulpbronnen.

Tegelijkertijd is de opwarming sinds 1998 alles behalve zorgwekkend. Met andere woorden, de klimaatcrisis laat nog even op zich wachten.

Door de oorlog in Oekraïne is volgens de onderzoekers minder geld beschikbaar om het opwarmen van de aarde te stoppen. Als niet snel actie wordt ondernomen kan dat onomkeerbare gevolgen hebben, waarschuwt men de wereld.

Toch moet aan het thuisfront ook nog een oorlog worden beslecht. Uit de Nieuwe Economie Index 2023 van MVO Nederland blijkt dat maar 16,5% van de Nederlandse economie toekomstbestendig is. Een stijging van 1,1 procentpunt ten opzichte van 2022 – de kleinste jaarlijkse stijging sinds de lancering van de index in 2020. Daarmee lijkt de transitie naar een nieuwe economie tot stilstand te komen. Ook een polycrisis die er mag zijn.

“Klimaat en menselijke ontwikkeling moeten centraal staan in de zorgen van wereldleiders, zelfs nu ze de huidige crises bestrijden”, aldus Zahidi, topvrouw bij het WEF.

Ten slotte Al Gore in overtreffende trap.

***

Bronnen: hier en hier.

***