Van een onzer correspondenten.

Matthew Wielicki, een jonge Amerikaanse hoogleraar Geologie aan de Universiteit van Alabama, geeft zijn baan op in het besef dat de stap het einde van zijn loopbaan betekent. Hij wil in de toekomst via sociale media jongeren bereiken om hen het andere verhaal over klimaatverandering te vertellen.

Het frame van een dramatische apocalyps zit volgens hem diep verankerd in de academische wereld en het is voor hem intellectueel onhoudbaar daar verder deel van uit te maken. Hij heeft een gezin met kinderen maar denkt zich in de toekomst te kunnen bedruipen met zakelijke en media-activiteiten.

Ook hij heeft zich in het begin als wetenschapper voor het desastreuze klimaat-narratief afzijdig gehouden, zo vertelt hij in de Tom Nelson-podcast. Maar ook bij andere collega’s zag hij dat niemand zich durfde uit te spreken tegen het klimaatalarmisme.

De jongere generatie krijgt geen ander verhaal te horen.

Wilicki noemt dit het zwijgen van de wetenschap. Het gaat hem om de integriteit van de wetenschap die maakt dat echte wetenschappers zich wel moeten uitspreken.

Tot zijn verbazing zijn er wetenschappers die op congressen de zaak bewust negatief overdrijven, maar wel kinderen op de wereld zetten. ‘Een erger beeld schetsen mag om aandacht te krijgen’, zo ervoer Wielicki met verbazing.

Hij is niet negatief tegenover jonge klimaatactivisten en bewondert hun energie, maar de jongere generatie krijgt geen ander verhaal te horen. In de podcast gaat hij in op de dramatische voorspellingen van Al Gore en de hypocrisie van westerse landen als het gaat om de beperking van CO2 uitstoot. Voor de gehele podcast, zie hier:

 

Voor zijn tweets, zie hier.

***