Door A.R. Goehring.

De rechtsstaat werkt nog steeds: de rechtszaak van NGO Greenpeace tegen Volkswagen werd afgewezen

De milieu-NGO Greenpeace wilde Volkswagen dwingen al in 2030 te stoppen met de productie van verbrandingsmotoren. VW was dat ook van plan met zijn “ID”-modellen, maar stapte daar weer van af omdat de elektrische voertuigen moeilijk te verkopen waren.

Volgens critici wordt Duitsland nu geregeerd door niet-gekozen en democratisch ongecontroleerde parallelle regeringen – vooral de ‘niet’-gouvernementele organisaties NGO’s, die paradoxaal genoeg worden gefinancierd met belastinggeld – naast donaties van hypermiljardairs.

Bovenal zetten de Duitse milieusteun DUH van frequent flyer Jürgen Resch en de Duitse Greenpeace-sectie hun aanzienlijke financiële reserves en inkomsten om in politieke macht – ze kregen dus al een “recht op collectieve actie” onder de kabinetten Schröder-Fischer. De DUH zamelt als waarschuwingsvereniging nog meer geld in bij zakenmensen en wist de auto-industrie al eens a te troeven met wetenschappelijk onhoudbare lage uitlaatgaswaarden.

Nu probeerde Greenpeace Duitsland het ook en wilde Volkswagen dwingen vanaf 2030 te stoppen met de productie van verbrandingsauto’s. Reden:

“We klagen Volkswagen aan omdat de groep medeverantwoordelijk is voor het feit dat onze grond- en eigendomsrechten worden aangetast en verder worden bedreigd.”

Want: de CO2-uitstoot van auto’s draagt ​​bij aan de “klimaatcrisis”, waardoor de doelstelling van 1,5° gemist zou worden.

De rechters van de LG Braunschweig zagen het anders: de wetgever had al voldaan aan de beslissing van het Federale Constitutionele Hof en de eisers zouden eventuele beperkingen moeten tolereren. Blijkbaar wordt de rechtbank van Braunschweig nog steeds bemand door professionele rechters, in plaats van advocaten die ooit in het parlement zaten en door politici in het zadel werden geholpen.

***

Bron hier.

***