Edith Schippers met dochter.

De zondagse overdenking van Jan van Friesland.

Het komt Edith Schippers minder snel over de lippen dan partijgenoot Rutte: woorden als ‘klimaatcrisis’ en ‘actie, actie, actie.’ Ze heeft ook niet het klimaatpathos van een Kaag. Als zij over klimaatverandering spreekt dan bungelt het begrip ergens achteraan in een zin van haar. Is ze in wezen een klimaatrealist?

Oud-minister Schippers voor Volksgezondheid en Welzijn is terug als nummer 1 voor de Eerste Kamer en de gedoodverfde opvolger van Rutte. Hun beider aanval tegen de linkse wolk c.q woke, is er op gericht om tactisch politieke tweedeling neer te zetten.

Maar het is ongeloofwaardig, zeker waar het nog de immense uitvoering van ruim dertig miljard klimaatbeleid betreft. De klimaatwet is op initiatief van PvdA en GroenLinks tot stand gekomen. De VVD stond te trappelen om de klimaatwet te ondertekenen met Rutte voorop, die vond dat we te lang hadden gepraat over de klimaatcrisis en te weinig hadden gedaan.

En nu het echte werk nog moet beginnen, een weg banen door de zelf veroorzaakte immense chaos van de ‘duurzame’ energietransitie, worden GroenLinks en PvdA ineens ideologisch verdacht gemaakt. Van medestanders in een voorgesteld beleidstraject van tientallen jaren, zijn ze plotseling tegenstanders geworden. Zoekt de VVD stiekem de uitgang als het om het megalomaan ingezette klimaatbeleid gaat?

Steeds meer wordt duidelijk – aldus de Rekenkamer onlangs – dat de klimaatmaatregelen een janboel zijn omdat er financieel geen overzicht is. De Tweede Kamer krijgt geen goede informatie.

VVD: ‘Het is onmogelijk om nu al helemaal te stoppen met fossiele brandstoffen’

Wie het eerdere verkiezingsprogramma van de VVD naast de standpunten voor 15 maart aanstaande legt, ziet al een licht verschil. ‘Te lang zijn groen en groei als tegenpolen gezien’, ronkte het toenmalige verkiezingsprogramma vijf pagina’s lang met wolkig duurzaamheidsdenken en in elke zin CO2 reductie.

‘Ontkenners’ zouden, zo schreef de VVD, hun kop in het zand steken door de wetenschap ter discussie te stellen en met ‘alternatieve feiten’ te komen. En nu hangt er boven de klimaatparagraaf van de VVD zomaar een onbestemde wolk: het klimaatprobleem is er wel, we werken er aan maar de urgentie spat er niet vanaf. Veelzeggend is de eerdere herhaling dat ‘we ons houden ‘aan de afspraken om CO2 te reduceren. Zoiets zeg je alleen als je het gevoel hebt er aan vast te zitten.

Jan van Friesland.

Bij PvdA en GroenLinks is geen verholen twijfel maar echte liefde als het om ‘Parijs’ gaat. Het maakt verdacht als je, zoals de VVD, elke keer opzichtig je trouwring laat zien. Schippers is wellicht het nieuwe gezicht van een zichzelf ontgroenende VVD anno 2023:

‘Het is onmogelijk om nu al helemaal te stoppen met fossiele brandstoffen. Aan de duurzame energie die momenteel beschikbaar is, hebben we namelijk niet genoeg.’

De campagne is begonnen. Het klimaatrealisme naakt in het land van omgekeerde vlaggen.

***